Anfon E-bost Trwy SMTP Yn WordPress Gyda Microsoft 365, Live, Outlook, neu Hotmail

Os ydych chi'n rhedeg WordPress fel eich system rheoli cynnwys, mae'r system wedi'i ffurfweddu'n nodweddiadol i wthio negeseuon e-bost (fel negeseuon system, nodiadau atgoffa cyfrinair, ac ati) trwy'ch gwesteiwr. Fodd bynnag, nid yw hwn yn ddatrysiad doeth am ddau reswm: Mae rhai gwesteiwyr mewn gwirionedd yn rhwystro'r gallu i anfon e-byst allan o'r gweinydd fel nad ydyn nhw'n darged i hacwyr ychwanegu meddalwedd maleisus sy'n anfon e-byst. Yn nodweddiadol nid yw'r e-bost a ddaw o'ch gweinydd yn cael ei ddilysu

Fe wnaeth ychwanegu Preheader E-bost Cynyddu fy Nghyfradd Lleoli Mewnflwch 15%

Mae dosbarthu e-bost yn dwp. Dydw i ddim yn twyllo. Mae wedi bod o gwmpas ers dros 20 mlynedd ond mae gennym 50+ o gleientiaid e-bost o hyd sydd i gyd yn arddangos yr un cod yn wahanol. Ac mae gennym ni ddegau o filoedd o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) sydd â rheolau eu hunain yn y bôn ynglŷn â rheoli SPAM. Mae gennym ESPs sydd â rheolau llym y mae'n rhaid i fusnesau gydymffurfio â nhw wrth ychwanegu tanysgrifiwr sengl ... ac nid yw'r rheolau hynny byth yn cael eu cyfleu i'r

InboxAware: Lleoli Mewnflwch E-bost, Monitro Cyflenwi ac Enw Da

Mae dosbarthu e-bost i'r blwch derbyn yn parhau i fod yn broses rwystredig i fusnesau cyfreithlon wrth i sbamwyr barhau i gam-drin a niweidio'r diwydiant. Oherwydd ei bod mor hawdd a rhad anfon e-bost, gall sbamwyr neidio o wasanaeth i wasanaeth, neu hyd yn oed sgriptio eu hanfoniadau eu hunain o'r gweinydd i'r gweinydd. Mae darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs) wedi cael eu gorfodi i ddilysu anfonwyr, adeiladu enw da ar anfon cyfeiriadau IP a pharthau, yn ogystal â gwneud gwiriadau ym mhob un

Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Cynnes IP: Adeiladu Eich Enw Da Newydd Gyda'r Cais Cynhesu IP hwn

Os oes gennych chi sylfaen tanysgrifiwr maint sylweddol ac wedi gorfod mudo i ddarparwr gwasanaeth e-bost newydd (ESP), mae'n debyg eich bod chi wedi bod trwy'r boen o gynyddu eich enw da newydd. Neu yn waeth ... ni wnaethoch chi baratoi ar ei gyfer a chael eich hun mewn trafferth gydag un o ychydig o broblemau ar unwaith: Derbyniodd eich Darparwr Gwasanaeth E-bost newydd gŵyn a'ch rhwystro ar unwaith rhag anfon e-bost ychwanegol nes i chi ddatrys y mater. Rhyngrwyd