Y 5 Tuedd Uchaf mewn Rheoli Asedau Digidol (DAM) yn Digwydd Yn 2021

Amser Darllen: 5 Cofnodion Gan symud i mewn i 2021, mae rhai datblygiadau yn digwydd yn y diwydiant Rheoli Asedau Digidol (DAM). Yn 2020 gwelsom newidiadau enfawr mewn arferion gwaith ac ymddygiad defnyddwyr oherwydd covid-19. Yn ôl Deloitte, fe ddyblodd nifer y bobl oedd yn gweithio gartref yn y Swistir yn ystod y pandemig. Mae lle hefyd i gredu y bydd yr argyfwng yn achosi cynnydd parhaol mewn gwaith o bell ar raddfa fyd-eang. Mae McKinsey hefyd yn adrodd am ddefnyddwyr yn gwthio tuag at

Tueddiadau Cyfathrebu Digidol 2021 A Fydd Yn Hybu Eich Busnes

Amser Darllen: 4 Cofnodion Mae gwell profiad i gwsmeriaid wedi dod yn rhywbeth na ellir ei drafod ar gyfer busnesau sydd am ddenu a chadw cwsmeriaid. Wrth i'r byd barhau i symud i'r gofod digidol, mae sianeli cyfathrebu newydd a llwyfannau data datblygedig wedi creu cyfleoedd i sefydliadau wella profiad eu cwsmeriaid ac addasu i ffyrdd newydd o wneud busnes. Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn llawn cynnwrf, ond mae hefyd wedi bod yn gatalydd i lawer o fusnesau ddechrau cofleidio digidol o'r diwedd - p'un ai

6 Tueddiadau Technoleg yn 2020 Dylai Pob Marchnatwr Gwybod Amdano

Amser Darllen: 7 Cofnodion Nid yw'n gyfrinach bod tueddiadau marchnata yn dod i'r amlwg gyda newidiadau ac arloesiadau mewn technoleg. Os ydych chi am i'ch busnes sefyll allan, dod â chwsmeriaid newydd i mewn a chynyddu gwelededd ar-lein, bydd angen i chi fod yn rhagweithiol ynghylch newidiadau technoleg. Meddyliwch am dueddiadau technoleg mewn dwy ffordd (a bydd eich meddylfryd yn gwneud y gwahaniaeth rhwng ymgyrchoedd llwyddiannus a chriciaid yn eich dadansoddeg): Naill ai cymerwch gamau i ddysgu'r tueddiadau a'u cymhwyso, neu ewch ar ôl. Yn hyn

Y Tueddiadau Mae angen i bob Datblygwr Ap Symudol eu Gwybod ar gyfer 2020

Amser Darllen: 4 Cofnodion Lle bynnag yr edrychwch, mae'n amlwg bod technoleg symudol wedi cael ei hintegreiddio i'r gymdeithas. Yn ôl Allied Market Research, cyrhaeddodd maint marchnad apiau byd-eang $ 106.27 biliwn yn 2018 a rhagwelir y bydd yn cyrraedd $ 407.31 biliwn erbyn 2026. Ni ellir tanddatgan y gwerth y mae ap yn ei gynnig i fusnesau. Wrth i'r farchnad symudol barhau i dyfu, bydd pwysigrwydd cwmnïau yn ymgysylltu â'u cleientiaid gydag ap symudol yn dod yn uwch yn esbonyddol. Oherwydd trosglwyddo

Ystadegau Chwilio Organig ar gyfer 2018: Hanes SEO, Diwydiant, a Thueddiadau

Amser Darllen: 3 Cofnodion Optimeiddio peiriannau chwilio yw'r broses o effeithio ar welededd ar-lein gwefan neu dudalen we yng nghanlyniad di-dâl peiriant chwilio gwe, y cyfeirir ato fel canlyniadau naturiol, organig neu a enillir. Gadewch i ni edrych ar linell amser peiriannau chwilio. 1994 - Lansiwyd y peiriant chwilio cyntaf Altavista. Dechreuodd Ask.com raddio cysylltiadau yn ôl poblogrwydd. 1995 - Lansiwyd Msn.com, Yandex.ru, a Google.com. 2000 - Lansiwyd Baidu, peiriant chwilio Tsieineaidd.