TrendSpottr: Trawsnewid Sŵn Cymdeithasol i Arwyddion Cynnar Gweithredadwy

Cyn amlygrwydd y cyfryngau cymdeithasol, roedd cwmni gofal lawnt yn cofnodi ei holl alwadau gan gwsmeriaid ac yn eu categoreiddio yn ôl pwnc. Trodd y system yn beiriant gwerthu oherwydd gallent nodi, yn ddaearyddol, faterion a oedd yn tyfu yn y rhanbarth ac yna anfon e-byst â ffocws uchel yn seiliedig ar y pynciau sy'n tueddu. Byddai cariadon gofal lawnt yn gweld y rhybudd ac yna'n mynd i brynu'r datrysiad priodol yn y siop - weithiau gyda

Mae ExactTarget Marketing Cloud yn Lansio Stiwdio Gymdeithasol

Disgwylir i wariant cyfryngau cymdeithasol yn yr Unol Daleithiau dyfu o $ 4.8B yn 2013 i $ 12.6B yn 2018 yn ôl Forrester, ac mae 58% o farchnatwyr yn dweud eu bod yn bwriadu cynyddu cyllideb marchnata cymdeithasol, yn ôl adroddiad Cyflwr Marchnata 2014 ExactTarget Marketing Cloud. Mae angen i farchnatwyr raddfa marchnata cynnwys cymdeithasol, ymgysylltu, cyhoeddi a dadansoddeg rhwng gweithwyr a thimau. Mae Stiwdio Gymdeithasol Radian6 Buddy Media yn caniatáu i gwmnïau ddod yn agosach at eu cwsmeriaid a chydweithio'n fewnol trwy: Gweithleoedd