Safleoedd Ffilmiau Stoc: Effeithiau, Clipiau Fideo, ac Animeiddiadau

Gellir prynu B-roll, lluniau stoc, lluniau newyddion, cerddoriaeth, fideos cefndir, trawsnewidiadau, siartiau, siartiau 3D, fideos 3D, templedi ffeithlun fideo, effeithiau sain, effeithiau fideo, a hyd yn oed templedi fideo llawn ar gyfer eich fideo nesaf ar-lein. Wrth i chi geisio symleiddio'ch datblygiad fideo, gall y pecynnau hyn gyflymu eich cynhyrchiad fideo a gwneud i'ch fideos edrych yn llawer mwy proffesiynol mewn ffracsiwn o'r amser. Os ydych chi'n eithaf tech savvy, efallai yr hoffech chi blymio hyd yn oed

Marchnata Youtube: Pam Mae'n Dal yn Rhaid!

Fe wnaethom gynnal cyfarfod rhanbarthol o ddarlledwyr yn ein swyddfa i drafod toreth fideo mewn podledu. Roedd yn drafodaeth anhygoel - o dechnoleg newydd, heriau technolegol, i strategaethau fideo cymdeithasol amser real. Yn yr un o'r sgyrsiau na ofynnwyd y cwestiwn, a ddylem ni fod yn gwneud fideo? Yn hytrach, roedd yn ymwneud â sut y gallwn weithredu fideo i gyd-fynd â'r ymdrechion podledu yn y ffordd fwyaf effeithlon bosibl. Fel un podcaster, Chris Spangle, sain a fideo

Tueddiadau Dylunio Gwefan 2016 i'w Ystyried Cyn Creu Eich Gwefan

Rydym wedi gweld llawer o gwmnïau'n symud tuag at brofiad glanach a symlach i ddefnyddwyr gwefannau. P'un a ydych chi'n ddylunydd, yn ddatblygwr, neu os ydych chi'n caru gwefannau yn unig, gallwch ddysgu rhywbeth trwy edrych ar sut maen nhw'n ei wneud. Paratowch i gael eich ysbrydoli! Animeiddio Gan adael dyddiau cynnar, gaudy'r we, a oedd yn fflysio â gifs sy'n fflachio, bariau wedi'u hanimeiddio, botymau, eiconau a bochdewion dawnsio, mae animeiddio heddiw yn golygu creu gweithredoedd rhyngweithiol, ymatebol sydd