Data Ymddygiad Digidol: Y Gyfrinach Gorau i Gael y Cord Cywir gyda Gen Z.

Mae'r strategaethau marchnata mwyaf llwyddiannus yn cael eu hysgogi gan ddealltwriaeth ddofn o'r bobl y maent wedi'u cynllunio i'w cyrraedd. Ac, o ystyried oedran yw un o'r rhagfynegwyr mwyaf cyffredin o wahaniaethau mewn agweddau ac ymddygiadau, mae edrych trwy lens cenhedlaeth wedi bod yn ffordd ddefnyddiol i farchnatwyr sefydlu empathi i'w cynulleidfaoedd ers amser maith. Heddiw, mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau corfforaethol blaengar yn canolbwyntio ar Gen Z, a anwyd ar ôl 1996, ac yn haeddiannol felly. Bydd y genhedlaeth hon yn siapio

Iterable: Llwyfan Marchnata Twf Traws-Sianel

Mae Iterable yn blatfform marchnata twf sy'n galluogi brandiau i greu, gweithredu a gwneud y gorau o ymgyrchoedd traws-sianel. Mae brandiau blaenllaw, fel Zillow, SeatGeek, a Box, yn dewis Iterable i bweru ymgysylltiad cwsmeriaid trwy gydol y cylch bywyd cyfan gydag argymhellion cynnwys a hyblygrwydd data digyffelyb. Ymgysylltu â Chwsmeriaid Traws-Sianel Iterable Mae profiadau cwsmeriaid o'r radd flaenaf yn dechrau gyda'r pum cydran allweddol o lwyddiant marchnata twf: adnabod cynulleidfaoedd, integreiddio data hyblyg, cyfansoddiad ymgyrch cylch bywyd, personoli ar sail ymddygiad ac optimeiddio perfformiad. Segmentu Cynulleidfa Iterable Deall pob

Mae Webtrends yn Lansio Gwelededd Data Mawr gyda Webtrends Explore

Rydyn ni wedi bod yn gefnogwyr hirhoedlog o Webtrends fel darparwr dadansoddeg blaenllaw sy'n gwneud gwaith gwych wrth ddelweddu data a darparu data y gellir ei weithredu i'w gleientiaid. Mae'r tîm cynnyrch yn Webtrends wedi bod yn talu sylw i bwyntiau poen modern marchnatwyr y dyddiau hyn gyda lansiad eu cynnig mwyaf newydd, Webtrends Explore: Mae Prif Swyddogion Meddygol hefyd wedi'u tan-baratoi'n helaeth i fod yn gyfrifol am y nifer cynyddol, cyflymder ac amrywiaeth y data. Mae mwy na dwy ran o dair yn credu eu bod

SDL: Rhannwch Negeseuon Unedig â'ch Cwsmeriaid Byd-eang

Heddiw, mae marchnatwyr sy'n chwilio am y ffordd gyflymaf a doethaf i reoli profiad eu cwsmeriaid yn troi eu pennau tuag at y cwmwl. Mae hyn yn caniatáu i'r holl ddata cwsmeriaid lifo i mewn ac allan o systemau marchnata yn ddi-dor. Mae hefyd yn golygu bod proffiliau cwsmeriaid yn diweddaru’n gyson a bod setiau data cwsmeriaid yn cael eu creu’n awtomatig mewn amser real, gan ddarparu golwg gwbl integredig o ryngweithio cwsmeriaid ar draws menter brand. SDL, crewyr y Cwmwl Profiad Cwsmer (CXC),

Marchnata Optimeiddiedig: Pam ddylech chi Alinio Segmentu Brand ag Actifadu ac Adrodd

Gyda llawer iawn o ddata wedi'u creu ar draws sawl sianel farchnata, mae brandiau'n cael eu herio i drefnu a gweithredu'r asedau data cywir i wneud y mwyaf o berfformiad traws-sianel. Er mwyn deall eich cynulleidfa darged yn well, gyrru mwy o werthiannau, a lleihau gwastraff marchnata, mae angen i chi alinio cylchraniad eich brand ag actifadu ac adrodd digidol. Rhaid i chi alinio pam eu bod yn prynu gyda phwy sy'n prynu (cylchraniad y gynulleidfa) â'r hyn (profiad) a sut (actifadu digidol) fel bod pawb

Experian: Llwyfan Marchnata Traws-Sianel

Mae platfform marchnata traws-sianel Experian Marketing Services yn grymuso brandiau i reoli a chyflawni pob rhyngweithiad cwsmeriaid o fewn un system, mewn amser real - gan ddileu'r angen am lwyfannau lluosog, gwahanol a gwerthwyr sianeli unigol. Mae'r platfform yn galluogi brandiau i integreiddio mewnwelediadau cwsmeriaid yn hawdd o unrhyw ffynhonnell ddata i greu rhyngweithiadau cwsmeriaid mwy deallus ac effeithiol ar draws hysbysebion e-bost, symudol, cymdeithasol, gwe, argraffu ac arddangos. Mae Llwyfan Marchnata Traws-Sianel Experian yn Cynnig: Integreiddio data - Ennill gwir

Cyffyrddiad Cyntaf, Cyffyrddiad Diwethaf, Aml-Gyffyrddiad

Mae Analytics yn rhedeg ar y tir wrth i fethodolegau prynu defnyddwyr fynd yn fwy a mwy cymhleth. Siaradais yn ddiweddar mewn digwyddiad lle disgrifiais sut mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl am farchnata a gwerthu ... ac nid yw ein systemau adrodd wedi crwydro'n rhy bell o'r senarios hyn: Mae'r rhan fwyaf o'r systemau hyn yn defnyddio methodolegau cyffyrddiad cyntaf ac olaf: Cyffyrddiad Cyntaf - beth oedd y ocwltiad cyntaf pan gyflwynwyd y gobaith i'n brand, cynnyrch neu wasanaeth hynny