Peidiwch â Gostwng PR Traddodiadol

Rydyn ni'n cyflwyno mewn cynhadledd ranbarthol heddiw ac rydw i'n gwrando ar gyflwyniad cysylltiadau cyhoeddus. Mae cysylltiadau cyhoeddus wedi cael llwyddiant economaidd, ond mae'r asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus sydd wedi datblygu perthnasoedd cryf â'r cyfryngau mawr yn ffynnu. Mae ein hasiantaeth wedi partneru â chwmni, Dittoe PR, ers dros flwyddyn ar hyn o bryd ac rydym wedi cael canlyniadau anhygoel. Roedd gan un o'n cleientiaid safle newydd ac awdurdod sero ar-lein, ond roedd angen iddo gynhyrchu llawer o alw.