Rhifedd: Dangosfwrdd Widget Integredig ar gyfer iOS

Mae Numberics yn caniatáu i ddefnyddwyr iPhone ac iPad greu ac addasu eu dangosfyrddau integredig eu hunain o gasgliad cynyddol o drydydd partïon. Dewiswch o gannoedd o widgets a ddyluniwyd ymlaen llaw i adeiladu trosolwg o ddadansoddeg gwefan, ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol, cynnydd prosiectau, sianeli gwerthu, ciwiau cymorth i gwsmeriaid, balansau cyfrifon neu eilrifau o'ch taenlenni yn y cwmwl. Ymhlith y nodweddion mae: teclynnau wedi'u cynllunio ymlaen llaw o wahanol fathau gan gynnwys talpiau rhif, graffiau llinell, siartiau cylch, rhestrau twmffat, a mwy Creu lluosrifau

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer