WordPress: Creu Sidebars yn Awtomatig ar gyfer Pob Categori

Rwyf wedi bod yn symleiddio'r wefan hon i wella amseroedd cyflymder ac i geisio monetize y wefan yn well heb gythruddo fy darllenwyr. Mae sawl ffordd rydw i wedi monetized y wefan ... dyma nhw o'r mwyaf i'r lleiaf proffidiol: Nawdd uniongyrchol gan gwmnïau partner. Rydym yn gweithio ar strategaethau ar y cyd sy'n ymgorffori popeth o weminarau i gyfranddaliadau cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo eu digwyddiadau, eu cynhyrchion a / neu eu gwasanaethau. Marchnata cysylltiedig o amrywiaeth o lwyfannau cyswllt. Rwy'n sgwrio a

Stopiwch Ddiweddaru Blynyddoedd mewn Busnes ar Eich Safle WordPress gyda'r Cod Byr hwn

Un o'r pethau mwyaf am WordPress yw'r hyblygrwydd i adeiladu codau byr. Yn y bôn, llinynnau amnewid yw codau byr y gallwch eu mewnosod yn eich cynnwys sy'n rhoi cynnwys deinamig. Rwy'n helpu cleient yr wythnos hon lle maen nhw'n cymryd un o'u cynhyrchion a'i gyflwyno i barth newydd. Mae'r wefan yn gannoedd o dudalennau ac wedi bod yn dipyn o ymgymeriad. Gan ein bod ni wedi bod yn gweithio ar y rhestr boblogaidd o faterion, un hynny

Yr unig Thema y bydd ei Angen arnoch erioed ar gyfer WordPress: Avada

Am ddegawd, rwyf wedi bod yn bersonol yn datblygu ategion wedi'u cyhoeddi a'u cyhoeddi, gan gywiro a dylunio themâu arfer, a gwneud y gorau o WordPress ar gyfer cleientiaid. Mae wedi bod yn dipyn o roller coaster ac mae gen i farn gref iawn, iawn am y gweithrediadau rydw i wedi'u gwneud ar gyfer cwmnïau mawr a bach. Rwyf hefyd wedi bod yn feirniadol o adeiladwyr - ategion a themâu sy'n galluogi addasiadau anghyfyngedig i wefannau. Maen nhw'n dwyllo, yn aml yn chwyddo maint tudalennau gwe gwefan wrth arafu

Martech Zone: Croeso I Fy Nghyhoeddiad Martech Newydd!

Dim ond blwyddyn sydd wedi mynd heibio ers i mi ail-enwi ein gwefan WordPress ddiwethaf. Er fy mod yn hoffi'r cynllun, roedd gen i dunnell o ategion ac addasiadau i'w gwneud yn gweithredu fel yr oeddwn i eisiau, hefyd. Gyda WordPress, gall hynny ddechrau sillafu trychineb o safbwynt perfformiad ac roeddwn i'n gweld y craciau yn y sylfaen. Felly, euthum ar drywydd dyluniad a allai ymgorffori arddangosfeydd mawr iawn yn ogystal â

Peidiwch â Beio'r CMS, Beio'r Dylunydd Thema

Bore 'ma cefais alwad wych gyda darpar gleient am eu strategaethau marchnata i mewn. Soniasant eu bod yn cyfarfod â chwmni i ddatblygu eu gwefan. Roeddwn wedi sylwi cyn yr alwad eu bod eisoes ar WordPress a gofyn a fyddent yn parhau i'w ddefnyddio. Dywedodd hi ddim o gwbl a dywedodd ei bod yn ofnadwy ... ni allai wneud unrhyw beth gyda'i safle yr oedd am ei wneud. Heddiw mae hi'n siarad â