Sweetspot: Dangosfwrdd Digidol wedi'i Bweru â Llif Gwaith yn Gyntaf

Mae'n debygol eich bod wedi dod ar draws un neu ragor o blatfform dangosfwrdd digidol yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae'r rhain yn amrywio o becynnau plug-and-play sy'n cyfuno nifer gyfyngedig o fetrigau cyfryngau cymdeithasol a dadansoddeg gwe, i ecosystemau menter llawn sy'n ymgorffori ystod eang o ffynonellau data a nodweddion llywodraethu. Mae Sweetspot yn honni mynd â'r categori olaf i lefel newydd, gyda'r nod o'i gwneud hi'n haws nag erioed i “ddefnyddwyr data” corfforaethol weithredu ar eu metrigau. Mae'r