5 Amser Profedig i Anfon Eich E-byst Awtomataidd

Rydyn ni'n gefnogwyr enfawr o negeseuon e-bost awtomataidd. Yn aml nid oes gan gwmnïau'r adnoddau i gyffwrdd â phob gobaith neu gwsmer yn rheolaidd, felly gall e-byst awtomataidd gael effaith ddramatig ar eich gallu i gyfathrebu a meithrin eich arweinwyr a'ch cwsmeriaid. Mae Emma wedi gwneud gwaith gwych yn tynnu’r ffeithlun hwn at ei gilydd ar y 5 e-bost awtomataidd mwyaf effeithiol i’w hanfon. Os ydych chi yn y gêm farchnata, rydych chi eisoes yn gwybod bod awtomeiddio