Marchnata SMS a'i Fuddion Rhyfeddol

Gair arall ar gyfer negeseuon testun yw SMS (system negeseuon byr) yn y bôn. Ac, nid yw'r rhan fwyaf o berchnogion busnes yn gwybod ond mae tecstio yr un mor bwysig i ffyrdd eraill o farchnata fel marchnata neu farchnata cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio pamffledi. Mae'r buddion sy'n gysylltiedig â marchnata SMS yn gyfrifol am ei wneud yn un o'r dewisiadau gorau ar gyfer y gwahanol fathau o fusnesau, sy'n edrych ymlaen at gyrraedd mwy o gwsmeriaid. Mae SMS yn hysbys i

Beth yw SMS? Negeseuon Testun a Diffiniadau Marchnata Symudol

Beth yw SMS? Beth yw MMS? Beth yw codau byr? Beth yw Allweddair SMS? Gyda Marchnata Symudol yn dod yn fwy prif ffrwd roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn syniad da diffinio rhai o'r termau sylfaenol a ddefnyddir yn y diwydiant marchnata symudol. SMS (Gwasanaeth Negeseuon Byr) - Safon ar gyfer systemau negeseuon teleffoni sy'n caniatáu anfon negeseuon rhwng dyfeisiau symudol sy'n cynnwys negeseuon byr, fel arfer gyda chynnwys testun yn unig. (Neges Testun) MMS (Negeseuon Amlgyfrwng

Sut i Ddefnyddio SMS i Ennill Cariad, Arweinwyr, Refeniw

Mae negeseuon testun wedi bod yn sylfaen i'n llwyddiant gyda'n platfform marchnata eiddo tiriog. Pan fydd eiddo'n cael ymwelydd, maen nhw'n gofyn am wybodaeth trwy destun o arwydd rydyn ni'n ei bostio ar eu lawnt. Pan ddarperir taith symudol a gwybodaeth Realtor i'r ymateb, hysbysir y Realtor ar unwaith a gall ffonio'r ymwelydd i weld a oes angen help arno. Yn syml, mae ein hasiantau sy'n defnyddio'r system yn cau eiddo yn gyflymach. Testunau marchnata

VideoHere: Integreiddio Fideo i Unrhyw Gais

Un o'r cwmnïau grasol rydw i'n gweithio gyda nhw yw Cantaloupe. Mae ganddyn nhw gynnyrch anhygoel o'r enw Backlight y byddwn ni'n cynnal ein fideos ag ef. Mae'r system yn darparu ansawdd anhygoel ar gyfer cynnal eich fideos ar-lein, yn rhoi perchnogaeth i chi dros y fideos hynny, ac mae ganddo gydran gysylltu wirioneddol gymhellol sy'n eich galluogi i roi cysylltiadau yn fyw yn llinell amser eich fideo. Wedi'i gyfuno â dadansoddeg fideo gwych, mae'n becyn cadarn! Y bobl wych yn Cantaloupe

Ceisiwch osgoi cael eich cymryd yn wystlon gan eich Datblygwyr

Y penwythnos hwn, dechreuais sgwrs gydag arlunydd lleol sydd wedi bod yn cynorthwyo ei rheolwr gyda rheolaeth ar gwpl o gymwysiadau gwe y mae ei rheolwr yn berchen arnynt. Cymerodd y sgwrs ei thro ac aeth rhywfaint o fentro ymlaen i dalu ffioedd datblygu wythnosol heb weld unrhyw gynnydd gyda'r datblygwr maen nhw wedi bod yn gweithio gyda nhw. Nawr mae'r datblygwr eisiau codi cyfandaliad arall arnyn nhw i gyflawni'r prosiect yn ogystal ag yn wythnosol