Dal Adolygiadau Yelp a Google o Apps Mae Eich Cwsmeriaid yn eu Defnyddio!

Ddim yn rhy bell yn ôl cawsom gyfweliad gwych gyda Daniel Lemin, awdur ManipuRATED: Sut y gall Perchnogion Busnes Ymladd Sgoriau ac Adolygiadau Twyllodrus Ar-lein. Siaradodd â phwysigrwydd dal adolygiadau er mwyn cael adolygiadau newydd ac i frwydro yn erbyn unrhyw adolygiadau negyddol a allai godi o bryd i'w gilydd. A oes amser gwell i ddal adolygiad gwych nag ychydig ar ôl i gwsmer bodlon adael eich busnes? Ddim yn debyg - felly pam lai

Dyma pam mae pobl yn casáu'ch cynnwys

Yn ddi-os, mae'r we yn adnodd gwybodaeth allweddol i bob cynulleidfa ac mae'n bwysig sicrhau ei bod yn effeithiol ac yn effeithiol er mwyn i bobl a busnesau ymdrechu. Mae'r chwyldro digidol yn feichus. Mae angen i wefannau fod yn unigryw, yn berthnasol ac yn ffres ac mae angen i'r cynnwys ennyn diddordeb y darllenydd ar unwaith. Mae angen i'r cynnwys fod yn finiog, mae angen iddo fod yn gymhellol ac mae angen iddo fod yn glir. Nid yw'n ymwneud â chadw i fyny; mae'n ymwneud ag arwain

24 Awgrymiadau Pro Marchnata Mewnol ar gyfer Marchnata Cynnwys E-Fasnach

Mae'r bobl yn ReferralCandy wedi ei wneud eto gyda'r crynodeb gwych hwn o gyngor marchnata i mewn ar gyfer marchnata cynnwys e-fasnach mewn ffeithlun. Rwyf wrth fy modd â'r fformat hwn maen nhw wedi'i lunio ... mae'n rhestr wirio cŵl iawn ac yn fformat sy'n caniatáu i farchnatwyr sganio a chasglu rhai strategaethau gwych yn ogystal â chyngor gan rai o'r gweithwyr proffesiynol gorau yn y diwydiant. Dyma 24 Awgrym Sudd ar gyfer Marchnata Cynnwys E-Fasnach o Farchnata Mewnol

Effaith Ddramatig Adrodd Straeon Gweledol Ar-lein

Mae yna reswm pam rydyn ni'n defnyddio cymaint o ddelweddau yma yn Martech Zone… Mae'n gweithio. Er mai'r cynnwys testunol yw'r ffocws, mae'r ddelweddaeth yn cydbwyso'r tudalennau ac yn fodd i ddarllenwyr gael argraff ar unwaith o'r hyn sydd i ddod. Mae delweddaeth yn strategaeth sydd wedi'i thanddatgan o ran datblygu eich cynnwys. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes - ceisiwch ddarparu delwedd ar gyfer pob dogfen, post neu dudalen ar eich

Tipio Blog: Absurdity Aberrant

Mae gan Adam Teece flog sydd ar ei ffordd. Wrth ddadansoddi ei HTML amrwd, rydych chi'n gwybod ei fod wedi bod yn gwrando ar lawer o gyngor gwych - yma gobeithio). Eich Awgrymiadau Blog Mae'ch prif bostiadau'n cael eu crensian i'ch bar ochr. Os canfyddir, os ydych chi'n addasu'ch div sylfaenol i 480px ar eich Taflen Steiliau, mae'n darparu cydbwysedd o ofod gwyn ar ochr chwith a dde eich pyst, gan ei gwneud hi'n llawer haws gwneud hynny