3 Peth i'w Ystyried gyda Newidiadau Ad Testun Google

Mae hysbysebion testun estynedig Google (ETAs) yn swyddogol yn fyw! Mae'r fformat ad symudol cyntaf, hirach, hirach yn cael ei gyflwyno ar draws pob dyfais ochr yn ochr â'r fformat ad safonol sy'n gyfeillgar i benbwrdd - ond am y tro yn unig. Gan ddechrau Hydref 26, 2016, ni fydd hysbysebwyr bellach yn gallu creu na llwytho hysbysebion testun safonol. Yn y pen draw, bydd yr hysbysebion hyn yn pylu i mewn i anodau hanes chwilio taledig ac yn diflannu o'ch tudalen canlyniadau chwilio yn gyfan gwbl. Mae Google wedi caniatáu hysbysebwyr