10 Math o Fideos YouTube a fydd yn Helpu i Dyfu Eich Busnes Bach

Mae mwy i YouTube na fideos cathod a methu crynhoadau. Mewn gwirionedd, mae yna lawer mwy. Oherwydd os ydych chi'n fusnes newydd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth brand neu hybu gwerthiant, mae gwybod sut i ysgrifennu, ffilmio a hyrwyddo fideos YouTube yn sgil marchnata hanfodol yn yr 21ain ganrif. Nid oes angen cyllideb farchnata enfawr arnoch i greu cynnwys sy'n trosi barn yn werthiannau. Y cyfan sydd ei angen yw ffôn clyfar ac ychydig o driciau'r grefft. A gallwch chi

Sut i Ddefnyddio Fideo ar gyfer Marchnata Eich Busnes Eiddo Tiriog Bach

Ydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw marchnata fideo ar gyfer presenoldeb ar-lein eich busnes eiddo tiriog? Ni waeth a ydych chi'n brynwr neu'n werthwr, mae angen hunaniaeth brand dibynadwy ag enw da arnoch chi i ddenu cleientiaid. O ganlyniad, mae'r gystadleuaeth mewn marchnata eiddo tiriog mor ffyrnig fel na allwch roi hwb i'ch busnes bach yn hawdd. Yn ffodus, mae marchnata digidol wedi darparu llawer o nodweddion defnyddiol i fusnesau o bob maint i gynyddu ymwybyddiaeth eu brand. Mae marchnata fideo yn

Youtube: Beth yw'ch Strategaeth Fideo Yno?

Rydym bob amser yn canolbwyntio ar fylchau o ran strategaeth marchnata digidol ein cleientiaid. Nid dim ond i fusnesau a defnyddwyr ddod o hyd i'r brandiau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw yw peiriannau chwilio, mae'r algorithmau hefyd yn ddangosydd rhagorol o awdurdod brand ar-lein. Wrth i ni ddadansoddi'r cynnwys sy'n gyrru sylw i'r brand, rydyn ni'n cymharu'r cynnwys ar safle pob cystadleuydd i weld beth yw'r gwahaniaethau. Yn eithaf aml, mae un o'r gwahaniaethwyr hynny

7 Fideo Dylech fod yn Cynhyrchu i Gynyddu Canlyniadau Marchnata

Bydd 60 y cant o ymwelwyr gwefan yn gwylio fideo yn gyntaf cyn darllen y testun ar eich gwefan, tudalen lanio, neu sianel gymdeithasol. Am gynyddu ymgysylltiad â'ch rhwydwaith cymdeithasol neu ymwelwyr gwe? Cynhyrchu fideos gwych i'w targedu a'u rhannu â'ch cynulleidfa (ion). Mae Salesforce wedi llunio'r ffeithlun gwych hwn gyda manylion penodol ar 7 lle i ymgorffori fideos i yrru canlyniadau marchnata: Darparwch fideo i'w groesawu ar eich tudalen Facebook a'i gyhoeddi