Swydd Yn hytrach Amserol ar Strategaethau Marchnata Dylanwadol ar gyfer Gwestai

Yikes… os nad ydych wedi gweld y sefyllfa ddiweddar rhwng y dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol cynyddol Elle Darby a Paul Stenson, perchennog Caffi White Moose Dulyn a Charleville Lodge. Pan benderfynodd Elle Darby fynd ar wyliau, estynodd at sawl gwesty y gallai fod ganddi ddiddordeb mewn aros ynddynt i weld a allent ddarparu arhosiad mewn masnach i gael rhywfaint o gyhoeddusrwydd trwy ei chynulleidfa cyfryngau cymdeithasol. Nid oes unrhyw un yn gofyn am fy nau sent,

5 Diwydiant a Drawsnewidiwyd yn Radical gan y Rhyngrwyd

Mae cost i arloesi. Mae Uber yn cael effaith negyddol ar y diwydiant tacsi. Mae radio rhyngrwyd yn effeithio ar radio a cherddoriaeth a ddarlledir ar gyfryngau traddodiadol. Mae fideo ar alw yn effeithio ar ffilmiau traddodiadol. Ond nid trosglwyddo galw yw'r hyn rydyn ni'n ei weld, mae'n alw newydd. Rwyf bob amser yn dweud wrth bobl nad yw'r hyn sy'n digwydd yn un diwydiant yn llofruddio diwydiant arall, dim ond bod diwydiannau traddodiadol yn ddiogel yn eu helw elw ac yn cyflawni hunanladdiad yn araf. Mae'n alwad i unrhyw draddodiadol

Optimeiddio Chwilio am Dâl: Enghraifft Teithio a Thwristiaeth

Os ydych chi'n ceisio cymorth neu arbenigedd chwilio taledig, adnodd gwych allan yna yw PPC Hero, cyhoeddiad gwych lle mae'r Hanapin Marketing yn rhannu eu harbenigedd. Yn ddiweddar, rhyddhaodd Hanapin yr ffeithlun gwych hwn, y Deg Awgrym Da PPC ar gyfer y Marchnatwr Teithio a Thwristiaeth. Er mai teithio a thwristiaeth yw'r achos defnydd, mae'r awgrymiadau hyn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw farchnata sy'n ceisio ymgorffori methodoleg optimeiddio chwilio taledig yn eu strategaethau PPC (Talu Fesul Clic). Gyda 65%

Cynnydd y Teithiwr Symudol Modern

Mae Usablenet wedi paratoi cyfres newydd o ffeithluniau sy'n dangos esblygiad cyflym symudol yn y diwydiant teithio, gydag stats yn siarad â chynnydd y teithiwr symudol modern, y canlyniadau rhyfeddol y gall rhaglen teyrngarwch symudol eu cael ar amlder archebu, sut mae millennials yn blaenoriaethu symudol. yn eu penderfyniadau teithio, a mwy. Mae'r gyfres lawn yn cynnwys siopau tecawê fel: Millennials sy'n arwain y tâl teithio symudol: mae'r mwyafrif o deithwyr symudol yn ddefnyddwyr rhwng 25-44 oed.

Beth yw'r Categorïau Cynnwys Mwyaf Deniadol Ar-lein a Symudol?

Efallai y bydd marchnatwyr cynnwys am gymryd sylw o'r dadansoddiad AddThis diweddaraf o ymgysylltu cynnwys ar benbyrddau a dyfeisiau symudol. Datgelodd dadansoddiad Ch3 y cwmni dueddiadau ac ymddygiadau diddorol o ran y cynnwys y mae defnyddwyr yn ymwneud fwyaf ag ef, lle maent yn ymgysylltu, a'r amser o'r dydd y maent yn fwyaf tebygol o fod yn edrych arno. Yn ôl AddThis, y categorïau cynnwys a welodd yr ymgysylltiad mwyaf ar symudol oedd teulu a rhianta gyda chynnwys yn ymwneud â beichiogrwydd

Swm Gwallgof y Data Symudol rydych chi'n ei Ddefnyddio wrth Deithio

Pwy sydd angen cerdyn post pan allwch chi greu eich un eich hun (am ddim) ar Facebook ac Instagram? Mae teithio wedi esblygu yn bendant ac mae ffonau smart wedi dod yn un o'r ategolion teithio mwyaf hanfodol heddiw. Y llynedd yn unig, fe gododd traffig data symudol, gan gyrraedd 12 gwaith maint y Rhyngrwyd fyd-eang gyfan yn 2000. Mae wyth deg wyth y cant o deithwyr hamdden yn dewis eu ffonau smart fel y ddyfais rhif un y mae'n rhaid ei chael tra ar wyliau ac mae 59% o deithwyr busnes yn meddwl nhw

Marchnata Cymdeithasol ar gyfer Teithio a Lletygarwch

Mae gennym gleient yn y diwydiant yswiriant teithio sy'n gwneud gwaith anhygoel yn ysgogi'r cyfryngau cymdeithasol i dyfu eu busnes. Trwy ddod yn gyrchfan wych o newyddion a chyngor teithio, maen nhw wedi parhau i gynyddu twf. Dan arweiniad Bryant Tutterow a Muhummad Yasin, rydym wedi rhyfeddu at ba mor symlach a chynhyrchiol y mae eu tîm wedi bod mewn marchnad mor reoledig. Gall rhwydweithiau cymdeithasol ac adolygiadau defnyddwyr gael effaith ddwys ar y penderfyniadau archebu