Technoleg

 • Cudd-wybodaeth ArtiffisialDouglas Karr Cyfweliad am AI a Marchnata: Sagil Talks Gormod

  Podlediad: Rhoi AI ar Waith i Farchnata A Busnes Er Mwyn Twf Gwell

  Mewn cyfweliad ag arbenigwr gwerthu, marchnata a thechnoleg ar-lein enwog (a sylfaenydd y cyhoeddiad hwn), Douglas Karr. Fe wnaethom ymchwilio i bŵer trawsnewidiol deallusrwydd artiffisial (AI) yn y diwydiant hwn. Wrth i AI barhau i ail-lunio'r dirwedd gwerthu a marchnata, rhannodd Douglas ei fewnwelediadau amhrisiadwy ar ei effaith ddofn. O esblygiad marchnata cronfa ddata i'r dyfodol…

 • Cudd-wybodaeth ArtiffisialGorbersonoli a yrrir gan AI a marchnata deallus ar gyfer teyrngarwch cwsmeriaid

  Cyfnod Marchnata Deallus: Cofleidio AI a Gorbersonoli er Mantais Gystadleuol

  Yn y farchnad fferyllol gystadleuol, nid ansawdd a phris cynnyrch yw'r unig ffactorau pendant ar gyfer darparwyr gofal iechyd (HCPs) a chleifion. Mae'r profiadau a gânt gyda chwmni yn aml yn cario'r un pwysau. Gyda chynnydd mewn technoleg a mwy o fynediad i gynnwys, mae cwsmeriaid yn chwennych cysylltiadau mwy personol, amser real a deniadol. Mae 71% o gwsmeriaid yn disgwyl i fusnesau gynnig profiadau personol,…

 • Cudd-wybodaeth ArtiffisialBrandio, Awdurdod, a Deallusrwydd Artiffisial (AI)

  Yr Ymladdiad AI: Pam Dim ond Busnesau â Brand Awdurdod fydd yn Goroesi

  Mae adeiladu busnes eithriadol yn golygu mwy na dim ond darparu cynhyrchion neu wasanaethau gwell. Yn y byd cyflym hwn sy'n cael ei yrru gan dechnoleg, mae hefyd yn ymwneud â chreu brand cryf, awdurdodol - brand sydd nid yn unig yn atseinio gyda'ch cynulleidfa darged ond sydd hefyd yn eich gwahaniaethu oddi wrth y gystadleuaeth. Mae integreiddio technoleg AI yn eich busnes yn gam strategol cynyddol boblogaidd, ond cyn i chi ymchwilio…

 • Cynnwys MarchnataFfug ffug Mediamodifer ac adeiladwr dylunio y gellir ei rannu

  Addasydd Cyfryngau: Ffug a Thempledi Dylunio Mewn Un Llwyfan Fforddiadwy!

  Mae fy mhartneriaid a minnau bob amser yn synnu at y nifer o offer yr ydym yn tanysgrifio iddynt bob mis i'w defnyddio ar gyfer ein cleientiaid. Mae'n ymddangos ei bod bob amser yn un nodwedd unwaith ac am byth sydd ei hangen arnom ar gyfer bron pob cleient, felly rydym yn tanysgrifio gyda'r gobeithion y gallwn ail-ddefnyddio'r offeryn ar gyfer cleient arall ryw ddydd! Nid yn aml y byddwch chi'n dod o hyd i blatfform sydd â…

 • Hyfforddiant Gwerthu a MarchnataBuzzwords Marchnata

  Y 10 Gair Marchnata Gorau yn 2023

  Gall defnyddio geiriau mawr marchnata yn eich hysbysebu a'ch cynnwys fod ag agweddau cadarnhaol a negyddol. Dyma rai o'r manteision a'r anfanteision posibl: Pam y Dylech Ddefnyddio Geiriau Cyffro Marchnata Cydio Sylw: Yn aml, mae geiriau bys yn fachog a gallant ddal sylw eich cynulleidfa darged. Gallant greu chwilfrydedd a gwneud i'ch cynnwys sefyll allan mewn marchnad orlawn. Apêl Tueddiadol: Fel arfer mae geiriau gwefr yn…

 • Hyfforddiant Gwerthu a MarchnataRheoli Risg Marchnata

  Sut Mae Marchnadwyr yn Rheoli Risg

  Nid oes unrhyw ddiwrnod yn mynd heibio nad ydym yn cynorthwyo ein cleientiaid i reoli risg. Hyd yn oed yn ein cwmni ein hunain, rydym ar hyn o bryd yn cydbwyso risgiau a gwobrau integreiddio rydym wedi'i gwblhau'n ddiweddar. Ydyn ni'n buddsoddi mewn cynhyrchu'r offeryn a mynd ag ef i'r farchnad? Neu a ydyn ni'n cymhwyso'r adnoddau hynny at dwf parhaus ein…

 • Cudd-wybodaeth ArtiffisialMarchnata Tech a M3GAN

  Pam y dylai marchnatwyr technoleg ofalu am M3gan

  Mae'n ddelwedd sydd wedi parhau yn yr ymwybyddiaeth ddiwylliannol am fwy na hanner can mlynedd: y llygad coch di-blink. Bob amser yn gwylio. Ac yn y pen draw‚ gyda'r undonedd ddi-emosiwn, dirdynnol yna, yn dweud: Mae'n ddrwg gen i, Dave…mae gen i ofn na allaf wneud hynny. 2001: A Space Odyssey Mae meddiannu AI wedi bod yn syniad amlwg mewn ffuglen wyddonol ers rhyddhau Stanley yn 1968…

 • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata DylanwadwyrDefnydd Cenhedlaeth a Mabwysiadu Technoleg

  Marchnata Cenedlaethau: Sut Mae Pob Genhedlaeth Wedi Addasu I Dechnoleg a'i Ddefnyddio

  Mae'n eithaf cyffredin i mi griddfan pan fyddaf yn gweld rhyw erthygl yn cogio Millennials neu'n gwneud rhyw feirniadaeth ystrydebol ofnadwy arall. Fodd bynnag, nid oes fawr o amheuaeth nad oes tueddiadau ymddygiadol naturiol rhwng cenedlaethau a'u perthynas â thechnoleg. Rwy’n meddwl ei bod yn ddiogel dweud nad yw cenedlaethau hŷn, ar gyfartaledd, yn oedi cyn codi’r ffôn a ffonio rhywun, tra’n iau…

 • Hyfforddiant Gwerthu a MarchnataMathau o Farchnatwyr Digidol

  30+ Maes Ffocws Ar Gyfer Marchnadwyr Digidol Yn 2023

  Yn union fel y mae nifer yr atebion mewn marchnata digidol yn parhau i gynyddu'n aruthrol mewn twf, felly hefyd meysydd ffocws marchnatwyr digidol. Rwyf bob amser wedi bod yn werthfawrogol o'r heriau a ddaw yn sgil ein diwydiant, ac nid oes diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn ymchwilio ac yn dysgu am strategaethau, technegau a thechnolegau newydd. Dydw i ddim yn siŵr a yw'n bosibl bod yn…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.