Safleoedd Adolygu Meddalwedd, Cyngor, Cymhariaeth a Darganfod (65 Adnoddau)

Mae cryn dipyn o bobl yn pendroni sut y gallaf ddod o hyd i amrywiaeth mor eang o lwyfannau ac offer technoleg gwerthu a marchnata nad oeddent wedi clywed amdanynt eto, neu a allai fod yn beta hyd yn oed. Ar wahân i rybuddion yr wyf wedi'u sefydlu, mae yna rai adnoddau gwych ar gael ar gyfer dod o hyd i offer. Yn ddiweddar roeddwn yn rhannu fy rhestr gyda Matthew Gonzales ac fe rannodd ychydig o'i ffefrynnau ac fe ddechreuodd i mi ddechrau

Beth ydych chi wedi dod o hyd iddo mewn peiriannau chwilio?

Mewn gwirionedd bu cydgyfeiriant yn digwydd yn y diwydiant marchnata ar-lein ers cryn amser bellach, ond mae'n sicr yn dod yn fwy beirniadol o'r diweddar. Mae angen dylunio gwefannau yn dda ... ond yn y pen draw mae'n rhaid eu canfod i gynhyrchu cynnwys. Mae hynny'n golygu bod angen pecynnu dyluniad gwefan ac optimeiddio peiriannau chwilio gyda'i gilydd er mwyn i wefan lwyddo. Mae'r cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig Twitter, yn dechrau dwyn cyfran o'r farchnad a sylw o wefannau nodi llyfrau cymdeithasol hŷn