Mae Cyhoeddwyr Yn Gadael i Adtech ladd eu manteision

Y we yw'r cyfrwng mwyaf deinamig a dyfeisgar i fodoli erioed. Felly, o ran hysbysebu digidol, dylai creadigrwydd fod yn ddi-rwym. Dylai cyhoeddwr, mewn theori, allu gwahaniaethu'n radical ei becyn cyfryngau oddi wrth gyhoeddwyr eraill er mwyn ennill gwerthiannau uniongyrchol a darparu effaith a pherfformiad digyffelyb i'w bartneriaid. Ond dydyn nhw ddim - oherwydd maen nhw wedi bod yn canolbwyntio ar yr hyn mae ad tech yn dweud y dylai cyhoeddwyr ei wneud, ac nid y pethau maen nhw

Llyfr AdTech: Adnodd Ar-lein Am Ddim i Ddysgu Popeth Am Dechnoleg Hysbysebu

Mae'r ecosystem hysbysebu ar-lein yn cynnwys cwmnïau, systemau technoleg, a phrosesau technegol cymhleth i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i weini hysbysebion i ddefnyddwyr ar-lein ar draws y Rhyngrwyd. Mae hysbysebu ar-lein wedi dod â nifer o bethau cadarnhaol. Ar gyfer un, mae wedi darparu ffynhonnell refeniw i grewyr cynnwys fel y gallant ddosbarthu eu cynnwys am ddim i ddefnyddwyr ar-lein. Mae hefyd wedi caniatáu i fusnesau cyfryngau a thechnoleg newydd a phresennol dyfu a ffynnu. Fodd bynnag, tra bod yr hysbysebu ar-lein