Allwch Chi Gystadlu ar Google gyda Busnes Mawr?

Cyn i chi gynhyrfu gyda mi ar yr erthygl hon, darllenwch hi'n drylwyr. Nid wyf yn dweud nad yw Google yn adnodd caffael anhygoel neu nad oes elw marchnata ar fuddsoddiad mewn strategaethau chwilio taledig nac organig. Fy mhwynt yn yr erthygl hon yw bod busnes mawr yn dominyddu canlyniadau chwilio organig a thâl yn llwyr. Rydyn ni wedi gwybod erioed bod sianel talu-fesul-clic yn sianel lle roedd arian yn llywodraethu, dyma'r model busnes. Bydd lleoliad bob amser yn mynd i

Cyflwr Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 2015

Gwnaethom rannu gwybodaeth broffil a demograffig ar bob un o'r rhwydweithiau cymdeithasol poblogaidd, ond nid yw hynny'n darparu llawer o wybodaeth am newidiadau ymddygiad ac effaith cyfryngau cymdeithasol. Mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar symudol, eFasnach, hysbysebu arddangos, cysylltiadau cyhoeddus a hyd yn oed marchnata peiriannau chwilio. Y gwir yw ... os nad yw'ch busnes yn marchnata ar gyfryngau cymdeithasol, rydych chi'n colli cyfle enfawr. Mewn gwirionedd, nododd 33% o farchnatwyr gyfryngau cymdeithasol fel a

Cyflwr Marchnata Digidol 2015

Rydyn ni'n gweld cryn newid o ran marchnata digidol ac mae'r ffeithlun hwn o Smart Insights yn chwalu'r strategaethau ac yn darparu rhywfaint o ddata sy'n siarad yn dda â'r newid. O safbwynt asiantaeth, rydyn ni'n gwylio wrth i fwy a mwy o asiantaethau fabwysiadu ystod ehangach o wasanaethau. Mae bron i 6 blynedd ers i mi lansio fy asiantaeth, DK New Media, a chefais fy nghynghori gan rai o'r perchnogion asiantaethau gorau yn y diwydiant

HeatSync: Cudd-wybodaeth a Dadansoddeg Gystadleuol Menter

Mae HeatSync yn darparu modd i gasglu data dadansoddeg gwahanol o sawl ffynhonnell integredig, trefnu'r data, ei storio, a'i gyflwyno mewn modd sy'n rhoi gwell mewnwelediad i dueddiad a pherfformiad gwefan. Mae HeatSync yn tynnu data o Alexa, SimilarWeb, Compete, Google Analytics, Facebook, Twitter, Klout, MOZ, CrunchBase a WOT i gwblhau proffil, llinell amser a pheiriant cymharu ar gyfer eich gwefan. Proffil Gwefan - Mae Proffil Gwefan HeatSync yn cyflwyno golwg fanwl fanwl ar bob agwedd