Ble mae Pennawd Cyfathrebu E-bost?

Amser Darllen: 2 Cofnodion Rwyf wedi syrthio i arfer eithaf cas o roi rhai e-byst o'r neilltu i weithredu am fis neu fwy. Mae gen i system brysbennu ar gyfer e-byst sy'n dod i mewn. Os nad oes angen fy sylw neu weithred ar unwaith arnynt o fewn cyfnod o amser i osgoi poen o ryw fath, dim ond gadael iddynt eistedd. Efallai bod hynny'n beth drwg. Neu efallai ddim. Fe wnaeth yr holl bwnc hwn fy nghymell gyda ffrind (dioddefwr fy “nghyfnod aros”)

Cynnal a Chadw Rhestr Farchnata E-bost

Amser Darllen: <1 munud Pryd yw'r tro diwethaf i chi ail-lunio'ch rhaglen e-bost i sicrhau bod eich rhestrau e-bost wedi'u segmentu'n iawn a bod tanysgrifwyr yn cael y wybodaeth maen nhw ei eisiau? Mae cymaint o farchnatwyr yn rhoi sylw i gyfrif tanysgrifwyr mawr yn unig ... mae rhestrau e-bost llai a chynnwys wedi'i dargedu bob amser yn perfformio'n well na'r cyfryngau torfol. Dyma'r e-bost cynnal a chadw perffaith, a dderbyniwyd gan WebTrends: Mae'r pynciau wedi'u segmentu'n braf a dim ond un clic yn unig oedd diweddaru fy newisiadau. Os gallwch chi ddal hoffterau tanysgrifwyr

Pam ydych chi'n siarad â mi?

Amser Darllen: <1 munud Yr ymateb awtomatig wedi'i dargedu yr hoffwn pe gallwn ei adael ar gyfer yr holl ymrwymiadau digymell a dderbyniaf trwy e-bost, rhwydweithiau cymdeithasol a micro-flogiau: nid wyf yn eich adnabod. O ddifrif. Pam ydych chi'n siarad â mi? Sut wnaethoch chi ddod o hyd i mi? A roddais fy nghaniatâd ichi? A ddywedais wrthych fod gen i ddiddordeb yn eich cynnyrch neu wasanaeth? Ydych chi'n siarad â mi oherwydd bod yn rhaid i chi? Er na allai unrhyw beth fod yn berthnasol? Ydych chi wir yn gwybod pwy

Canllaw Meincnod Marchnata E-bost 2009

Amser Darllen: 2 Cofnodion Cynyddwch eich canlyniadau E-bost yn gyfrifol ac yn effeithlon gyda Chanllaw Bechmark Marchnata E-bost 2009 MarketingSherpa. Mae busnesau'n chwilio am ffyrdd cost-effeithlon i gael yr effaith fwyaf posibl a meithrin perthnasoedd yn yr hyn sy'n debygol o fod yn rhan anodd yn yr economi fyd-eang. Ac mae E-bost yn parhau i fod yn un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd a cham-drin y mae marchnatwyr yn troi i gyfathrebu â'u sylfaen cwsmeriaid. Ond yr unig ffordd i gynyddu eich perfformiad e-bost yw marchnata'n gyfrifol ac yn effeithiol.

Dydw i ddim yn mynd i Barnes and Nobles Today!

Amser Darllen: <1 munud Fe wnaethant adeiladu Barnes and Nobles o fewn ychydig filltiroedd i'm cartref ac mae'n siop syfrdanol mewn gwirionedd. Mae'n ymddangos fy mod bob amser yn cael amser anodd yn dod o hyd i'm llyfrau yno, serch hynny. Mae'n ymddangos bod gan Ffiniau ffordd fwy meidrol o drefnu eu silffoedd. Beth bynnag, rydw i'n mwynhau'r ddwy siop yn fawr ond rydw i wedi cael fy hun yn Barnes and Nobles yn amlach oherwydd bod ganddyn nhw Starbucks sydd â Di-wifr gydag AT&T. Nid wyf wedi bod i