Data Marchnata: Yr Allwedd i Sefyll Allan yn 2021 a Thu Hwnt

Yn yr oes sydd ohoni, nid oes esgus dros beidio â gwybod i bwy i farchnata'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau, a beth mae eich cwsmeriaid ei eisiau. Gyda dyfodiad cronfeydd data marchnata a thechnoleg arall sy'n cael ei gyrru gan ddata, wedi mynd mae dyddiau marchnata heb ei gyllidebu, heb ei ddewis a generig. Persbectif Hanesyddol Byr Cyn 1995, roedd y marchnata'n cael ei wneud yn bennaf trwy'r post a hysbysebu. Ar ôl 1995, gyda dyfodiad technoleg e-bost, daeth marchnata ychydig yn fwy penodol. Mae'n

Integreiddio DMP: Busnes a yrrir gan Ddata i Gyhoeddwyr

Mae'r gostyngiad radical yn argaeledd data trydydd parti yn golygu llai o bosibiliadau ar gyfer targedu ymddygiad a gostyngiad mewn refeniw hysbysebu i lawer o berchnogion cyfryngau. I wneud iawn am y colledion, mae angen i gyhoeddwyr feddwl am ffyrdd newydd o fynd at ddata defnyddwyr. Gall llogi'r platfform rheoli data fod yn ffordd allan. O fewn y ddwy flynedd nesaf, bydd y farchnad hysbysebu yn dod â chwcis trydydd parti i ben yn raddol, a fydd yn newid y model traddodiadol o dargedu defnyddwyr, rheoli lleoedd hysbysebu,

Rhywle Rhwng SPAM a Tryloywder Creepy Lies

Mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn agoriad llygad i mi ynglŷn â'r sgandalau data a adroddir mewn newyddion prif ffrwd. Yn onest rydw i wedi cael fy synnu gan lawer o fy nghyfoedion yn y diwydiant a'u hymateb byrlymus a'u hymateb i'r modd y cafodd data Facebook ei gynaeafu a'i ddefnyddio at ddibenion gwleidyddol yn ystod yr ymgyrch ddiweddaraf. Peth Hanes ar Ymgyrchoedd a Data Arlywyddol: 2008 - cefais sgwrs anhygoel gyda pheiriannydd data o ymgyrch gyntaf yr Arlywydd Obama a rannodd

Pobi mewn “Cudd-wybodaeth” i Ymgyrchoedd Gyrru i'r We

Mae'r ymgyrch fodern “gyrru i'r we” yn llawer mwy na dim ond gwthio defnyddwyr i dudalen lanio gysylltiedig. Mae'n defnyddio technoleg a meddalwedd marchnata sy'n esblygu'n barhaus, ac yn deall sut i greu ymgyrchoedd deinamig a phersonol sy'n cynhyrchu canlyniadau ar y we. Newid mewn Ffocws Mantais sydd gan asiantaeth ddatblygedig fel Hawthorne yw'r gallu i edrych nid yn unig ar ddadansoddeg, ond hefyd i ystyried profiad ac ymgysylltiad cyffredinol y defnyddiwr. Dyma