Beth yw Platfform Ochr Galw (DSP)?

Er bod cryn dipyn o rwydweithiau ad lle gall hysbysebwyr brynu ymgyrchoedd a rheoli eu hymgyrchoedd, mae llwyfannau ochr y galw (DSPs) - y cyfeirir atynt weithiau fel llwyfannau ochr prynu - yn llawer mwy soffistigedig ac yn darparu ystod lawer ehangach o offer i'w targedu. gosod cynigion amser real, olrhain, retarget, a gwneud y gorau o'u lleoliadau hysbysebu ymhellach. Mae llwyfannau ochr y galw yn galluogi hysbysebwyr i gyrraedd biliynau o argraffiadau mewn rhestr hysbysebu na ellir eu gwireddu ar lwyfannau fel chwilio neu gymdeithasol.