Tri Model ar gyfer Hysbysebu Diwydiant Teithio: CPA, PPC, a CPM

Os ydych chi am lwyddo mewn diwydiant hynod gystadleuol fel teithio, mae angen i chi ddewis strategaeth hysbysebu sy'n cyd-fynd â nodau a blaenoriaethau eich busnes. Yn ffodus, mae yna lawer o strategaethau ar sut i hyrwyddo'ch brand ar-lein. Fe benderfynon ni gymharu'r rhai mwyaf poblogaidd ohonyn nhw a gwerthuso eu manteision a'u hanfanteision. A dweud y gwir, mae'n amhosibl dewis model sengl sydd orau ym mhobman a bob amser. Uwchgapten

Yr 8 Offeryn Ymchwil Allweddair (Am Ddim) Gorau ar gyfer 2022

Mae geiriau allweddol bob amser wedi bod yn hanfodol ar gyfer SEO. Maen nhw'n gadael i beiriannau chwilio ddeall beth mae'ch cynnwys yn ei olygu a thrwy hynny ei ddangos yn SERP ar gyfer yr ymholiad perthnasol. Os nad oes gennych unrhyw eiriau allweddol, ni fydd eich tudalen yn cyrraedd unrhyw SERP gan na fydd peiriannau chwilio yn gallu ei ddeall. Os oes gennych rai geiriau allweddol anghywir, yna bydd eich tudalennau'n cael eu harddangos ar gyfer ymholiadau amherthnasol, nad ydynt yn dod â defnydd i'ch cynulleidfa na chliciau i chi.

Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

AdSense: Sut i Dynnu Ardal o Hysbysebion Auto

Nid oes amheuaeth nad oes unrhyw un sy'n ymweld â'm gwefan yn sylweddoli fy mod yn monetize y wefan gyda Google Adsense. Rwy'n cofio'r tro cyntaf i mi glywed Adsense yn cael ei ddisgrifio, dywedodd y person mai Gwefeistr Lles ydoedd. Rwy'n tueddu i gytuno, nid yw hyd yn oed yn talu fy nghostau cynnal. Fodd bynnag, rwy'n gwerthfawrogi gwrthbwyso cost fy safle ac mae Adsense wedi'i dargedu'n eithaf da yn eu hymagwedd â hysbysebu perthnasol. Wedi dweud hynny, ychydig yn ôl, fe wnes i addasu fy gosodiadau Adsense

Adzooma: Rheoli a Optimeiddio Eich Hysbysebion Google, Microsoft a Facebook Mewn Un Llwyfan

Mae Adzooma yn Bartner Google, yn Bartner Microsoft, ac yn Bartner Marchnata Facebook. Maent wedi adeiladu platfform deallus, hawdd ei ddefnyddio lle gallwch reoli Google Ads, Microsoft Ads, a Facebook Ads i gyd yn ganolog. Mae Adzooma yn cynnig datrysiad terfynol i gwmnïau yn ogystal â datrysiad asiantaeth ar gyfer rheoli cleientiaid ac mae dros 12,000 o ddefnyddwyr yn ymddiried ynddo. Gydag Adzooma, gallwch weld sut mae'ch ymgyrchoedd yn perfformio cipolwg ar fetrigau allweddol fel Argraffiadau, Cliciwch, Trosi