Yn fras: Dadansoddeg Cyhoeddi Cynnwys Wedi'i Wneud yn Iawn

Os yw'ch cwmni'n buddsoddi mewn datblygu cynnwys, ni fydd dadansoddeg safonol yn ddim llai na rhwystredig. Dyma ychydig o resymau ... awduron, categorïau, dyddiadau cyhoeddi a thagio. Mae yna gwestiynau penodol y bydd eich cwmni yn gofyn i chi na allwch eu hateb: Pa gynnwys a gyhoeddwyd gennym y mis hwn a berfformiodd orau? Pa awdur sy'n gyrru'r mwyaf o draffig i'n gwefan? Pa dagiau sydd fwyaf poblogaidd? Pa gategorïau o gynnwys sydd fwyaf poblogaidd?