Deall Pwysigrwydd Canllawiau Ansawdd Rhestr (IQG)

Nid yw prynu cyfryngau ar-lein yn wahanol i siopa am fatres. Efallai y bydd defnyddiwr yn gweld matres mewn un siop y mae am ei phrynu, heb sylweddoli bod yr un darn mewn pris arall yn bris is oherwydd ei fod o dan enw gwahanol. Mae'r senario hwn yn ei gwneud hi'n anodd iawn i'r prynwr wybod yn union beth maen nhw'n ei gael; mae'r un peth yn wir am hysbysebu ar-lein, lle mae unedau'n cael eu prynu a'u gwerthu a'u hail-becynnu

4 Strategaethau i Liniaru'r Perygl o Dwyll Cliciwch Rampant

Hysbysebu Digidol yn fwyaf tebygol fydd y gwariant hysbysebu cyfryngau uchaf yn 2016 yn ôl comScore. Mae hynny hefyd yn ei gwneud yn darged anorchfygol ar gyfer twyll clic. Mewn gwirionedd, yn ôl adroddiad newydd ar dwyll yn y diwydiant hysbysebu ar-lein, bydd traean o'r holl wariant hysbysebu yn cael ei wastraffu ar dwyll. Mae Distil Networks a’r Swyddfa Hysbysebu Rhyngweithiol (IAB) wedi rhyddhau Canllaw Cyhoeddwr Digidol ar Fesur a Lliniaru Traffig Bot, adroddiad sy’n archwilio heddiw.

AddShoppers: Llwyfan Apps Masnach Gymdeithasol

Mae apiau AddShoppers yn eich helpu i hybu refeniw cymdeithasol, ychwanegu botymau rhannu a darparu dadansoddeg i chi ar sut mae cymdeithasol yn effeithio ar fasnach. Mae AddShoppers yn helpu darparwyr e-fasnach i drosoli cyfryngau cymdeithasol i wneud mwy o werthiannau. Mae eu botymau rhannu, gwobrau cymdeithasol, ac apiau rhannu prynu yn eich helpu i gael mwy o gyfranddaliadau cymdeithasol a all wedyn droi’n werthiannau cymdeithasol. Mae dadansoddeg AddShoppers yn eich helpu i olrhain eich enillion ar fuddsoddiad a deall pa sianeli cymdeithasol sy'n trosi. Mae AddShoppers yn cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid trwy integreiddio

Mae Google yn Lansio Rheolwr Tag Google

Os ydych chi erioed wedi gweithio ar safle cleient ac wedi gorfod ychwanegu cod trosi o AdWords i mewn i dempled ond dim ond pan gafodd y templed hwnnw ei arddangos gyda meini prawf penodol, rydych chi'n gwybod cur pen tudalennau tagio! Mae tagiau yn ddarnau bach o god gwefan a all helpu i ddarparu mewnwelediadau defnyddiol, ond gallant hefyd achosi heriau. Gall gormod o dagiau wneud safleoedd yn araf ac yn glunky; gall tagiau a gymhwysir yn anghywir ystumio'ch mesuriad; a gall fod

Cerdyn Busnes Geiriau!

Fe darodd Wordle y blogosffer cwpl wythnosau yn ôl ac mae blogwyr wedi bod yn fwrlwm! Mae Wordle yn gymhwysiad Java sy'n trawsnewid eich cwmwl tag yn beth o harddwch. Roeddwn i'n meddwl bod Wordle yn cŵl, ond nid o reidrwydd yn blogworthy. Heddiw, ymgynghorais ar gyfer Sharpminds. Trosglwyddodd un o'r bobl yn y sesiwn, Linda Watts, ei cherdyn ac fe roddodd wên ar fy wyneb ar unwaith! Roedd gan Linda gasgliad cyfan ohonyn nhw (yn ogystal â rhai

Tag Blog: 5 Cyfrinach amdanaf i

Mae Shel Israel wedi tagio blog arna i. Y gêm yw dweud wrth bum cyfrinach amdanoch chi'ch hun ac yna cysylltu â phum person arall rydych chi'n eu hadnabod ac yna mae'n rhaid iddyn nhw ddweud wrth bum peth nad ydych chi fwy na thebyg yn gwybod amdanyn nhw. Ophidiophobia: Dyna fi. Methu sefyll nhw! Fe wnes i cellwair pe bawn i'n rhedeg i mewn i neidr, byddwn i'n taflu fy mhlant ati ac yn rhedeg yn sgrechian mewn cae a allai chwalu gwydr. Ni fydd unrhyw beth yn fy mywyd byth yn cymharu