Jamboard: Arddangosfa Cydweithredol 4K wedi'i Integreiddio â Google Apps

Nid yn rhy aml yr wyf yn ysgrifennu am galedwedd, ond mae'r flwyddyn ddiwethaf yn cyd-gartrefu podlediad Dell Luminaries wedi agor fy llygaid yn wirioneddol i'r effaith y mae caledwedd yn ei gael ar gynhyrchiant, effeithlonrwydd ac arloesedd. Er ein bod yn aml yn mewngofnodi ac allan o feddalwedd bob dydd - mae'r caledwedd yn y cwmwl ac ar ein desg yn trawsnewid ein sefydliadau hefyd. Gyda thwf gweithluoedd anghysbell, mae cydweithredu o bell yn dod yn anghenraid -

Ydych chi'n Cwrdd â Disgwyliadau Siopa Defnyddwyr Eleni?

Pryd ddylech chi ddechrau hyrwyddiadau gwyliau? Ydych chi'n cynllunio ymgyrchoedd bargen ar-lein? Ydych chi'n optimeiddio'ch gwefan fel y gall defnyddwyr ar-lein ddod o hyd i syniadau am anrhegion yn hawdd? Beth ydych chi'n ei wneud i ddenu siopwyr sy'n arddangos i wneud pryniant yn y fan a'r lle? Oes gennych chi ddigon o wybodaeth am gynnyrch ar eich gwefan? A yw'ch ystafell arddangos ar-lein wedi'i chydamseru â'ch cyflenwad gwirioneddol o stoc? A yw eich profiad symudol a llechen ar-lein yn un pleserus?

Nid yw 57% o bobl yn eich argymell chi oherwydd…

Nid yw 57% o bobl yn argymell eich cwmni oherwydd bod gennych wefan symudol sydd wedi'i optimeiddio'n wael. Mae hynny'n brifo ... ac rydyn ni'n gwybod Martech Zone yn un ohonyn nhw! Er bod gennym raglen symudol wych, rydym yn gwybod bod thema symudol safonol Jetpack yn boen i edrych ar ein gwefan arno. Wrth i ni barhau i weithio gyda'n cleientiaid ac adolygu eu dadansoddeg, mae'n dod yn eithaf amlwg i ni nad yw ein cleientiaid nad ydyn nhw wedi'u optimeiddio ar eu cyfer

Storfa: Adrodd Straeon Gweledol ar gyfer yr iPad

Yn ddiweddar cawsom weminar ar wyddoniaeth adrodd straeon gyda'n ffrindiau yn Cantaloupe.tv. Nid yw'n newydd i werthu a marchnata, ond am ryw reswm, dim ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf y mae adrodd straeon wedi dechrau cymryd sylw. Mae defnyddwyr a phrynwyr busnes bob amser wedi trosi'n haws pan mae cysylltiad emosiynol rhyngddynt hwy a'r brandiau y maent yn eu caru ... ond mae'n ddiddorol pa mor hen, sgriptiedig ac ofnadwy y mae cyfryngau yn parhau i'n pla ar y teledu a'r we.

Socialbungy: Eich Llwyfan Marchnata Cymheiriaid

Pryd bynnag y bydd hysbysebwr newydd yn cofrestru ar ein gwefan ac mae ganddyn nhw blatfform marchnata, rydyn ni'n aml yn cymryd plymio dyfnach ac yn gwneud post blog amdanyn nhw. Yn ddiweddar, arwyddodd SocialBungy i hysbysebu felly gwnaethom eu gwirio ac eisiau ei rannu gyda chi. Offeryn marchnata digwyddiadau a dal plwm ar gyfer yr iPad (neu unrhyw dabled a PC) a ddefnyddir i redeg cystadlaethau, sweepstakes, a ffurflenni cofrestru yw SocialBungy. Perffaith ar gyfer hyrwyddiadau yn y siop,

Canllaw Gwyliau i Farchnata Symudol

Mae Dydd Gwener Du bron yma ac mae 55% o ddefnyddwyr yn defnyddio ap siopa ar eu ffôn clyfar bob wythnos! Rydym eisoes wedi rhannu ychydig o ffeithluniau ar siopa gwyliau a symudol fel Pam Dylai Eich Busnes fod yn Barod Symudol ar gyfer y Gwyliau a The Rise of Mobile Commerce, a'r Budd i Farchnatwyr. Mae'r ffeithlun hwn o Blue Chip Marketing yn darparu data ar ba union strategaethau y mae'r defnyddwyr symudol hynny yn chwilio amdanynt. Deall y lleoliad, yr amser

Cynlluniau Gwyliau Siopwyr Dabled a Symudol

Yn ddiweddar, cynhaliodd ein cleient cyhoeddwr catalog digidol, Zmags, arolwg ar beth fyddai arferion siopa defnyddwyr y tymor gwyliau hwn. Yn seiliedig ar y canlyniadau, bydd mwyafrif y siopwyr yn prynu ar eu dyfeisiau symudol a llechen eleni a bydd pryniannau yn y siop yn gostwng. Catalogau digidol yw'r 2il gyrchfan siopa fwyaf poblogaidd ar ôl gwefannau. Os ydych chi'n fanwerthwr ar-lein, mae'n bwysig meddwl am hyn a'i weithredu, yn enwedig ar ddyfeisiau lluosog. Rhywfaint yn allweddol

Fy Rhestr Wirio Marchnata Ar-lein mewn Gorchymyn Blaenoriaethol

Mae yna dunnell o bethau y mae angen eu cyflawni i drosoli strategaeth farchnata ar-lein yn llawn, ond rwy'n aml yn rhyfeddu at y flaenoriaeth y mae cwmnïau'n rhoi pob eitem ar y rhestr wirio. Wrth i ni gyflogi cleientiaid newydd, rydyn ni'n ceisio sicrhau bod y strategaethau sy'n cael yr effaith fwyaf yn cael eu cyflawni gyntaf ... yn enwedig os ydyn nhw'n hawdd. Awgrym: nid yw marchnata cynnwys a marchnata cyfryngau cymdeithasol mor hawdd â hynny. Gwefan - A oes gan y cwmni wefan sy'n ennyn ymateb