DESelect: Atebion Galluogi Data Marchnata ar gyfer Salesforce AppExchange

Mae'n bwysig i farchnatwyr sefydlu teithiau 1:1 gyda chwsmeriaid ar raddfa, yn gyflym ac yn effeithlon. Un o'r llwyfannau marchnata a ddefnyddir fwyaf at y diben hwn yw Cwmwl Marchnata Salesforce (SFMC). Mae SFMC yn cynnig ystod eang o bosibiliadau ac yn cyfuno’r amlswyddogaetholdeb hwnnw â chyfleoedd digynsail i farchnatwyr gysylltu â chwsmeriaid ar draws gwahanol gamau o daith eu cwsmer. Bydd y Cwmwl Marchnata, er enghraifft, nid yn unig yn galluogi marchnatwyr i ddiffinio eu data

5 Ffordd i Gryfhau'r Broses heb Gyfaddawdu Creadigrwydd

Gall marchnatwyr a phobl greadigol gael ychydig o sgitish pan ddaw sôn am broses. Ni ddylai hyn fod yn syndod. Wedi'r cyfan, rydym yn eu llogi am eu gallu i fod yn wreiddiol, yn ddychmygus, a hyd yn oed yn anghonfensiynol. Rydyn ni am iddyn nhw feddwl yn rhydd, ein cael ni oddi ar y llwybr wedi'i guro, ac adeiladu brand arloesol sy'n sefyll allan mewn marchnad orlawn. Yna ni allwn droi o gwmpas a disgwyl i'n pobl greadigol fod yn ddilynwyr rheolau strwythuredig iawn sy'n canolbwyntio ar brosesau

Mae Dyfodol Fideo a Chwilio Symudol Yma!

Mae hyn yn hynod ddiddorol ac yn dipyn o newidiwr gêm ar gyfer y farchnad symudol. Mae Layar wedi lansio yn yr Iseldiroedd. Anfonodd Duke Long ddolen ataf gyda'r dechnoleg newydd hon ... mae Layar yn ei alw'n borwr realiti estynedig symudol. Rwy'n ei alw'n ddyfodol! Mae Layar yn gymhwysiad am ddim ar eich ffôn symudol sy'n dangos yr hyn sydd o'ch cwmpas trwy arddangos gwybodaeth ddigidol amser real ar ben realiti trwy gamera eich ffôn symudol. Layar