Integreiddio Google AdWords a Salesforce gyda Bizible Analytics

Mae Bizible yn caniatáu ichi ddadansoddi perfformiad eich AdWords yn seiliedig ar drawsnewidiadau yn hytrach na chliciau, gan ganiatáu ichi weithio'n unigryw gyda Salesforce i fesur perfformiad yn seiliedig ar ymgyrch, grŵp hysbysebu, cynnwys hysbysebion, a lefel allweddair. Gan fod Bizible yn gweithio gydag olrhain ymgyrchoedd cyfredol yn Google Analytics, gallwch olrhain aml-sianel yn hawdd ar draws ymgyrchoedd chwilio, cymdeithasol, taledig, e-bost ac ymgyrchoedd eraill. Nodweddion Allweddol a restrir ar safle Bizible AdWords ROI - sy'n gadael i chi ddrilio'n ddwfn ar AdWords

Ydych chi erioed wedi clywed Plone? Chwe Traed i Fyny?

Postiodd Michael ar y blog ym mis Mai, pan ymwelodd â CMS Expo, fod Plone yn un o'r traciau yno. Plone? Beth yw Plone? Yn ddiweddar, darganfyddais ... Mae Plone ymhlith y 2% uchaf o'r holl brosiectau ffynhonnell agored ledled y byd, gyda 200 o ddatblygwyr craidd a mwy na 300 o ddarparwyr datrysiadau mewn 57 o wledydd. Mae'r prosiect wedi'i ddatblygu'n weithredol er 2001, mae ar gael mewn mwy na 40 o ieithoedd, ac mae ganddo'r hanes diogelwch gorau

Canllaw Meincnod Marchnata E-bost 2009

Cynyddwch eich canlyniadau E-bost yn gyfrifol ac yn effeithlon gyda Chanllaw Bechmark Marchnata E-bost 2009 MarketingSherpa. Mae busnesau'n chwilio am ffyrdd cost-effeithlon i gael yr effaith fwyaf posibl a meithrin perthnasoedd yn yr hyn sy'n debygol o fod yn rhan anodd yn yr economi fyd-eang. Ac mae E-bost yn parhau i fod yn un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd a cham-drin y mae marchnatwyr yn troi i gyfathrebu â'u sylfaen cwsmeriaid. Ond yr unig ffordd i gynyddu eich perfformiad e-bost yw marchnata'n gyfrifol ac yn effeithiol.

2007 Dewch â'r Golygyddion newydd ymlaen

Un o fy rhagfynegiadau ar gyfer 2007 yw golygydd newydd ar y we gydag ymarferoldeb 'golygu yn ei le'. Rwyf wrth fy modd â'r syniad o olygu yn ei le ... yn hytrach na mewngofnodi trwy weinyddiaeth hollol ar wahân, gall defnyddiwr ddechrau teipio ac adeiladu ei HTML yn y ffordd y mae'n dymuno. Dyma rai cofnodion blog cynhwysfawr ar Edit in Place gan Joseph Scott. Os nad ydych chi'n rhaglennydd a'ch bod chi'n pendroni beth rydw i'n siarad