Pam Rwy'n Cynghori Cwmnïau SaaS yn Erbyn Adeiladu Eu CMS Eu Hunain

Galwodd cydweithiwr uchel ei pharch arnaf gan asiantaeth farchnata yn gofyn am ychydig o gyngor wrth iddi siarad â busnes a oedd yn adeiladu ei blatfform ar-lein ei hun. Roedd y sefydliad yn cynnwys datblygwyr talentog iawn ac roeddent yn gwrthsefyll defnyddio system rheoli cynnwys (CMS) ... yn lle hynny yn gyrru i weithredu eu datrysiad cartref eu hunain. Mae'n rhywbeth rydw i wedi'i glywed o'r blaen ... ac rydw i'n nodweddiadol yn cynghori yn ei erbyn. Mae datblygwyr yn aml yn credu mai cronfa ddata yn unig yw CMS

Ydych chi'n Agored i System Rheoli Cynnwys Newydd?

Ychydig flynyddoedd yn ôl, defnyddiodd 100% o'n cleientiaid WordPress fel eu system rheoli cynnwys. Ddwy flynedd yn ddiweddarach ac mae'r nifer honno wedi gostwng tua thraean. Ers i mi fod yn datblygu a dylunio gwefannau yn WordPress ers degawd bellach, rwy'n aml yn edrych at y CMS hwnnw oherwydd ychydig o resymau. Pam Rydym yn Defnyddio amrywiaeth a chefnogaeth Thema Anhygoel WordPress. Mae safleoedd fel Themeforest yn ffefryn i mi lle gallaf ddod o hyd i'r mwyaf

Pam Defnyddio Drupal?

Yn ddiweddar, gofynnaf Beth yw Drupal? fel ffordd i gyflwyno Drupal. Y cwestiwn nesaf sy'n dod i'r meddwl yw “A ddylwn i ddefnyddio Drupal?" Mae hwn yn gwestiwn gwych. Lawer gwaith rydych chi'n gweld technoleg ac mae rhywbeth amdani yn eich annog i feddwl am ei defnyddio. Yn achos Drupal efallai eich bod wedi clywed bod rhai gwefannau prif ffrwd eithaf yn rhedeg ar y system rheoli cynnwys ffynhonnell agored hon: Grammy.com, WhiteHouse.gov, Symantec Connect, a'r Newydd

Pam fod angen CMS ar Farchnatwyr yn eu Pecyn Cymorth eleni

Mae llawer o farchnatwyr ledled y wlad yn tanamcangyfrif y gwir fudd y gall System Marchnata Cynnwys (CMS) ei ddarparu iddynt. Mae'r llwyfannau rhyfeddol hyn yn cynnig cyfoeth o werth heb ei ddarganfod i raddau helaeth y tu hwnt i ddim ond caniatáu iddynt greu, dosbarthu a monitro cynnwys ar draws y busnes. Beth yw CMS? Mae system rheoli cynnwys (CMS) yn blatfform meddalwedd sy'n cefnogi creu ac addasu cynnwys digidol. Mae systemau rheoli cynnwys yn cefnogi gwahanu cynnwys a chyflwyniad. Nodweddion

Yn drawiadol: Mewnforio LinkedIn i Safle Ail-ddechrau Optimized Hardd, Symudol

Yn aml mae yna adegau pan nad oes angen i chi wario miloedd o ddoleri ar safle newydd - dim ond deiliad lle sydd ei angen arnoch chi ar gyfer portffolio ar-lein, tudalen cynnyrch syml neu dim ond i arddangos eich ailddechrau ar-lein. Mae Strikingly yn cynnig datrysiad lletyol lle gallwch chi adeiladu 3 safle hardd, optimized symudol am lai na $ 100 y flwyddyn. Mae Strikingly yn wasanaeth ar-lein sy'n ei gwneud hi'n hynod o hawdd i chi adeiladu ffôn symudol hyfryd