Repricing: Sut mae Amazon Repricing yn Gweithio a Pa Mor Hir Mae'n Cymryd

Adroddodd Amazon fod masnachwyr a oedd yn gwerthu ar ei farchnad yn cyfrif am 45% o'r unedau a werthwyd yn ail chwarter 2015, i fyny o 41% y flwyddyn flaenorol. Gyda miliynau o werthwyr yn gwerthu biliynau o gynhyrchion mewn safle masnach fel Amazon, mae gwerthwyr yn elwa o addasu eu prisiau fel eu bod ill dau yn gystadleuol ac yn dal i allu cynnal elw. Ail-argraffu yw'r strategaeth o ddefnyddio pris i sicrhau mwy o werthiannau. Beth yw ail-argraffu awtomataidd? Fodd bynnag, fel gyda llawer o systemau,