SMS: Sut i Optimeiddio a Thyfu Eich Negeseuon Testun Opt-Ins

Er bod sianeli eraill yn parhau i fod yn fwy poblogaidd, mae un sianel gyfathrebu sy'n parhau i berfformio'n well na phob sianel o ran gyrru traffig manwerthu, rhoddion dielw, ac ymgysylltu ar unwaith. Mae'r sianel honno'n anfon neges destun symudol trwy SMS. Ystadegau Marchnata SMS Mae gan negeseuon testun trwy SMS gyfradd ddarllen o 98% Mae 9 allan o 10 neges destun yn cael eu hagor o fewn 3 eiliad ar ôl eu derbyn 29% o bobl wedi'u targedu i optio i mewn SMS