ActiveTrail: Llwyfan Awtomeiddio Marchnata a Marchnata E-bost Hawdd ei Ddefnyddio

Gyda changhennau yn UDA, Israel, yr Almaen, Ffrainc ac America Ladin, mae ActiveTrail yn helpu busnesau o bob lliw a llun, ledled y byd, i feithrin perthnasoedd â'u cwsmeriaid. Ers dechrau fel prosiect yn fewnol, mae'r cwmni wedi dod yn ddarparwr gwasanaeth e-bost aml-sianel blaenllaw, gan gynnig platfform marchnata datblygedig. Nodweddion Llwyfan Marchnata E-bost ActiveTrail Cynnwys Marchnata E-bost - Adeiladu ymgyrchoedd e-bost ymatebol symudol trawiadol yn hawdd. Maent yn offeryn helaeth yn cynnwys sbardunau, rheoli cyswllt, golygydd delwedd, pen-blwydd

Celf a Gwyddoniaeth Marchnata Cynnwys

Er bod llawer o'r hyn yr ydym yn ei ysgrifennu ar gyfer cwmnïau yn ddarnau arweinyddiaeth meddwl, yn ateb cwestiynau cyffredin, a straeon cwsmeriaid - mae un math o gynnwys yn sefyll allan. P'un a yw'n bost blog, ffeithlun, papur gwyn neu hyd yn oed fideo, mae'r cynnwys sy'n perfformio orau yn adrodd stori sydd wedi'i hegluro neu ei darlunio'n dda, a'i chefnogi gan ymchwil. Mae'r ffeithlun hwn o Kapost wir yn tynnu ynghyd yr hyn sy'n perfformio orau ac mae'n enghraifft wych o ... gyfuniad o gelf

Tuedd Marchnata E-bost: Defnyddio Cymeriadau Arbennig mewn Llinellau Pwnc

O gwmpas Dydd San Ffolant eleni, sylwais ar gwpl o sefydliadau yn defnyddio calon yn eu llinell pwnc. (Yn debyg i'r enghraifft isod) Ers hynny, rwyf wedi gweld mwy a mwy o gwmnïau'n dechrau defnyddio symbolau yn eu llinellau pwnc er mwyn bachu sylw darllenydd. Mae defnyddio cymeriadau arbennig yn y llinell bwnc yn un o'r tueddiadau e-bost diweddaraf ac mae llawer o sefydliadau eisoes yn neidio ar fwrdd y llong. Fodd bynnag, os nad ydych wedi gwneud hynny eto,