Profi Sidenote Livefyre ar gyfer Sylw

Rydyn ni wedi symud rhwng systemau sylwadau ychydig o weithiau ymlaen Martech Zone. Yn ffodus, bydd yr holl lwyfannau allweddol yn cydamseru sylwadau (nid ydym yn eu defnyddio os na wnânt). Mae sylwadau yn dod yn bwnc y dyddiau hyn gan fod sbam sylwadau yn rhemp ac mae llawer o'r sgyrsiau mwyaf lliwgar yn digwydd all-lein, gan arwain rhai blogiau mawr iawn i ddiffodd gwneud sylwadau yn gyfan gwbl. Rydw i gyda ffrind Lorraine Ball ar yr un hwn sy'n nodi: I mi, mae blog heb sylwadau fel

Beth yw Marchnata Digidol

Rydym wedi cael rhai ffeithluniau tebyg ar y broses farchnata i mewn, yr ecosystem marchnata i mewn, cynnydd marchnata i mewn a hyd yn oed ffeithlun ar dwf ffrwydrol marchnata i mewn. Er bod marchnata i mewn yn canolbwyntio'n bennaf ar gaffael arweinyddion trwy eich ymdrechion marchnata digidol, mae hwn yn ffeithlun gan Pixaal, Beth yw Marchnata Digidol? Mae'n ffeithlun eithaf da, ond mae gan farchnata digidol gryn dipyn o elfennau eraill - marchnata fideo, i ddylunio Call-To-Action,

Hyrwyddwch eich Brand mewn Cynadleddau gyda Croen Gliniadur

Y tro cyntaf i mi sylwi ar groen cŵl ar liniadur, logo bnpositive Jason Bean ydoedd ar groen ar ei liniadur. Mae'n gwneud iddo sefyll allan mewn môr o gliniaduron ac mae'n amlwg o bob ystafell gynadledda. Penderfynais fynd i ddylunio fy nghroen ar gyfer fy MacBookPro ac es i trwy rai gwefannau cyn i mi ddod o hyd i un a oedd yn syml i'w defnyddio ac yn gwbl addasadwy. Y safle y penderfynais arno oedd Skinit.

NID yw Ymgysylltu yn Ddangosydd Perfformiad Allweddol Marchnata (DPA) ar gyfer y mwyafrif o gwmnïau

Peidiwch â choelio fi? Faint o arian mae'ch cwmni'n ei wneud o sylwadau? Faint o arian mae'ch cwmni'n ei wneud gan y bobl hynny sy'n gwneud sylwadau? Faint o arian mae'ch cwmni'n ei wneud gan bobl sy'n rhoi sylwadau ar eich swyddi cyfryngau cymdeithasol? Dim yn ôl pob tebyg. Mae ymgysylltu, fel y'i mesurir gan sylwadau neu gyfranogiad, yn nonsens i'r mwyafrif helaeth o fusnesau. Bydd llawer o arbenigwyr yn ystyried y metrigau odball hyn, gan nodi y byddant rywsut yn arwain at refeniw, fel tynnu a

Sylwadau Cadwch Ymwelwyr yn Darllen Eich Blog

Fe wnaethant glicio ar eich tudalen ... fe wnaethant ddarllen y cofnod blog y daethant amdano. Nid oedd unrhyw beth arall o ddiddordeb mawr iddynt. Rydych chi'n gwybod bod gennych chi lawer o swyddi diddorol y gallai fod gan unrhyw ddarllenydd ddiddordeb ynddynt, ond sut allwch chi eu dangos i'ch darllenwyr mwyaf newydd sydd 'newydd basio heibio'? Heddiw cefais draffig gwych. Mac ydw i, rydw i'n gyfrifiadur personol ar dudalen flaen Netscape ac wedi dod dros a

WordPress: RHAID i'r Ategyn # 1 bob safle ei gael

Heddiw cafodd fy safle ei ddymchwel !!! Nid wyf yn siŵr pa set o sbambots a gafodd afael arnaf, ond maent wedi bod yn lladd fy ngwefan trwy'r dydd. Mae'r rhain yn sbam-bots sylwadau sy'n ceisio drosodd a throsodd gyflwyno Sbam sylwadau. Nid oes gan WordPress unrhyw amddiffyniad yn erbyn y math hwn o ymosodiad. Ac nid yw Akismet ond yn helpu AR ÔL cyflwyno'r sbam sylwadau. Roeddwn i angen rhywbeth a fyddai yn y bôn yn gwadu'r swydd a dyna'n union beth yw'r Drwg