Bricyll Gwyllt: Llwyfan Aelodaeth â Thâl All-In-One

Wrth i sefydliadau edrych i'r dyfodol, un cyfle yw adeiladu sefydliadau aelodaeth â thâl. Mae cymdeithasau, di-elw, sefydliadau, clybiau, grwpiau chwaraeon, grwpiau hyfforddi, a siambrau masnach i gyd yn gofyn am lwyfannau i reoli eu presenoldeb digidol, eu cymuned gyfathrebu, digwyddiadau, tanysgrifiadau, cyfeirlyfrau, a siopau ar-lein. Mae Wild Apricot wedi bod yn arweinydd yn y diwydiant hwn ers amser maith, gyda llwyfan y tu allan i'r bocs ar gyfer rheoli unrhyw fusnes ar ffurf aelodaeth â thâl. Mae dros 30,000 o sefydliadau yn defnyddio Wild Apricot i ddenu, ymgysylltu a