Mabwysiadu, Tactegau a Chanlyniadau Marchnata Cynnwys yn 2014

Rydyn ni wedi cyhoeddi Cyflwr Marchnata Cynnwys gan Eloqua, Cyflwr Marchnata Cynnwys Cyflwr Cyfredol 2014, a Thueddiadau Marchnata Cynnwys 2014 ... ydych chi'n dechrau gweld thema eleni? Mae'r ffeithlun hwn o Uberflip yn dangos cyflwr cyfredol marchnata cynnwys ymhlith busnesau B2B a B2C. Pa dactegau sydd orau gan farchnatwyr ar hyn o bryd? A ydyn nhw'n gweld y canlyniadau maen nhw'n eu disgwyl? Sut olwg sydd ar y dyfodol? Edrychwch arno! Mae'r ffeithlun hwn yn cymryd ychydig o

Y Llyfr Chwarae ar gyfer Marchnata Ar-lein B2B

Mae hwn yn ffeithlun gwych ar y strategaethau a ddefnyddir gan bron bob strategaeth lwyddiannus busnes-i-fusnes ar-lein. Wrth i ni weithio gyda'n cwsmeriaid, mae hyn yn weddol agos at edrychiad a theimlad cyffredinol ein hymrwymiadau. Yn syml, nid yw marchnata ar-lein B2B yn mynd i sicrhau'r llwyddiant mwyaf posibl ac nid yw'ch gwefan yn mynd i gynhyrchu busnes newydd yn hudol oherwydd ei fod yno ac mae'n edrych yn dda. Mae angen y strategaethau cywir arnoch i ddenu ymwelwyr a throsi

Marchnata Cynnwys: Y Gêm

Nid gwyddoniaeth roced yw Marchnata Cynnwys, ond mae angen rhywfaint o ymchwil, sgil a strategaeth i sicrhau'r buddion mwyaf posibl. Yn ei sylfaen, rydym yn sicrhau bod ein cleientiaid yn ysgrifennu cynnwys perthnasol, diweddar ac aml am bynciau o ddiddordeb. Rydym yn sicrhau bod gennym hanfodion llwybr at ymgysylltu - mae cynnwys yn arwain at alwad i weithredu sy'n arwain at drosi. Ac rydyn ni'n sicrhau nad ysgrifennu postiadau blog yn unig yw'r cleient - maen nhw