Beth yw cynhesu IP?

Os yw'ch cwmni'n anfon cannoedd o filoedd o negeseuon e-bost fesul danfoniad, gallwch redeg i mewn i rai materion arwyddocaol gyda darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn llwybro'ch holl negeseuon e-bost i'r ffolder sothach. Mae ESPs yn aml yn gwarantu eu bod yn anfon e-bost ac yn aml yn siarad am eu cyfraddau dosbarthu uchel, ond mae hynny mewn gwirionedd yn cynnwys danfon e-bost i ffolder sothach. Er mwyn gweld eich gallu i gyflenwi blwch derbyn, mae'n rhaid i chi ddefnyddio platfform trydydd parti fel

ContentVerse: Rheoli Dogfennau ac Awtomeiddio Llif Gwaith

Mae llawer o'r byd corfforaethol yn dal i ddefnyddio a defnyddio eu cynnwys trwy lwyfannau Microsoft Office. Os ydych chi am gynnal rheolaeth fersiwn ar eich dogfennau ac awtomeiddio llifoedd gwaith, mae bron yn amhosibl heb offeryn awtomeiddio llif gwaith da ac ystorfa ddogfennau i gynnal fersiwn wrth gydweithio. Mae asiantaethau marchnata - yn enwedig gyda strategaethau marchnata cynnwys - yn cynhyrchu tunnell o'r cynnwys hwn mewn cymwysiadau bwrdd gwaith traddodiadol. Ac nid chwiliadau system weithredu yw'r ffordd hawsaf bob amser

Eich Swyddfa, Eich Cyfeiriad, Eich Brand

Yr haf diwethaf lansiais fy musnes yn llawn amser. Mae wedi bod yn daith wych gydag ychydig o faglau ond mae llawer, llawer yn ennill ar hyd y ffordd. Fel busnes ifanc, rwy'n gweithio'n galed i gyflawni tri pheth: Cyflawni ar ein hymrwymiadau trwy or-gyflawni, ei gwblhau ar amser ac o dan y gyllideb. Mae hon yn her enfawr, ac yn un nad ydym bob amser wedi cwrdd â hi. Heb fawr o adnoddau, gall tanamcangyfrif swydd sengl gael adwaith cadwynol felly rydyn ni'n gweithio

Penblwydd hapus i mi!

Mae ExactTarget yn lle gwych i weithio! Bore 'ma fe wnaeth fy ffrindiau / cydweithwyr / cyd-briodau cinio fy synnu â phod wedi'i addurno'n dda. Cwblhewch gyda conffeti pen-blwydd (yn ofalus i beidio â chael unrhyw rai yn fy allweddell), rhuban Pen-blwydd Hapus, peiriant Expresso (!!!), ysgrifbin Pwynt Fine Gel Grip, Marciwr Dileu Sych Expo gyda braced magnetig a rhwbiwr ar y domen, AC Remover Stain “Tide To Go” (gan fy mod bob amser yn dychwelyd o ginio gydag un diferyn o rywbeth ymlaen