4 Strategaethau i Liniaru'r Perygl o Dwyll Cliciwch Rampant

Hysbysebu Digidol yn fwyaf tebygol fydd y gwariant hysbysebu cyfryngau uchaf yn 2016 yn ôl comScore. Mae hynny hefyd yn ei gwneud yn darged anorchfygol ar gyfer twyll clic. Mewn gwirionedd, yn ôl adroddiad newydd ar dwyll yn y diwydiant hysbysebu ar-lein, bydd traean o'r holl wariant hysbysebu yn cael ei wastraffu ar dwyll. Mae Distil Networks a’r Swyddfa Hysbysebu Rhyngweithiol (IAB) wedi rhyddhau Canllaw Cyhoeddwr Digidol ar Fesur a Lliniaru Traffig Bot, adroddiad sy’n archwilio heddiw.

A Welir Eich Hysbysebion Fideo?

Mae ychydig yn fwy na hanner yr holl hysbysebion ar dudalennau fideo i'w gweld ar draws y we, sefyllfa anodd i farchnatwyr sy'n gobeithio manteisio ar y wylwyr fideo cynyddol ar draws dyfeisiau. Nid yw'n newyddion drwg i gyd ... roedd hyd yn oed hysbyseb fideo y gwrandawyd arno'n rhannol yn dal i gael effaith. Dadansoddodd Google eu llwyfannau hysbysebu DoubleClick, Google ac Youtube i geisio nodi'r ffactorau sy'n helpu i bennu gwelededd yr hysbysebion fideo hynny. Beth