Ail-ddyfeisiwyd Sgoriau Klout ... a dwi'n Ei Hoffi!

Roeddwn i wedi clywed am Klout ychydig yn ôl ond heb dalu llawer o sylw nes i mi gwrdd â rhai o dîm Klout yn Las Vegas. Fe wnes i ei brofi a darganfod bod rhai o'r sgorau yn brin. Er enghraifft, roedd gan lawer ohonom dudalennau lluosog, cyfrifon lluosog, a hanes ar-lein a oedd yn ymestyn dros ddegawd ... ond ni wnaeth hynny i gyd effeithio ar Klout. Y tro diwethaf i Klout ddiweddaru ei sgôr, fe gollon nhw fi yn gyfan gwbl. Mae'r

Gyda Chwilio, Yr Ail Le Yw'r Collwr Cyntaf yn unig

Mae rhai pobl yn cynhyrfu'n fawr pan fyddant yn dechrau gweld eu tudalennau'n dechrau ymddangos ar ganlyniadau peiriannau chwilio. Mae gormod o gwmnïau nad ydyn nhw'n sylweddoli pa mor enfawr yw'r gêm a faint o arian sydd yn y fantol o ran rhestru geiriau allweddol a gwerth lleoli peiriannau chwilio. Felly ... dyma enghraifft lle gallaf feintioli gwerth rheng. Dewch i ni ddychmygu ein bod ni'n Asiant Eiddo Tiriog San Jose ac mae gennym ni

Leveraging Web Analytics

Mae llawer o bobl yn edrych ar gyfluniad nodweddiadol y wefan ac maen nhw'n gweld Gwefan sy'n pwyntio at Alwad i Weithredu ac yna maen nhw'n mesur yr alwad honno i weithredu trwy ddadansoddeg, gan ei galw'n drosiad. Pe baech chi'n tynnu hynny allan, mae'n edrych fel hyn: Y broblem, wrth gwrs, yw bod y Web Analytics yn gartref i dunelli o emau cudd o ddata nad oes unrhyw un yn talu sylw iddynt neu'n eu trosoli. Yn nodweddiadol, defnyddir Analytics