Y Canllaw Cyflym i Greu Rheolau Cert Siopa yn Adobe Commerce (Magento)

Creu profiadau siopa heb eu hail yw prif genhadaeth unrhyw berchennog busnes e-fasnach. Wrth fynd ar drywydd llif cyson o gwsmeriaid, mae masnachwyr yn cyflwyno buddion siopa amrywiol, megis gostyngiadau a hyrwyddiadau, i wneud prynu hyd yn oed yn fwy boddhaol. Un o'r ffyrdd posibl o gyflawni hyn yw trwy greu rheolau trol siopa. Rydym wedi llunio'r canllaw ar gyfer creu rheolau trol siopa yn Adobe Commerce (a elwid gynt yn Magento) i'ch helpu i wneud eich system ddisgownt.

Sut i Wneud GIF Animeiddiedig Ar Gyfer Eich Ymgyrch Farchnata E-bost Nesaf Gan Ddefnyddio Photoshop

Rydyn ni'n cael amser gwych yn gweithio gyda chleient allweddol Closet52, siop wisgoedd ar-lein y gwnaethom ei brandio a'i hadeiladu o'r gwaelod i fyny ar gyfer cwmni ffasiwn sefydledig ac adnabyddus yn Efrog Newydd. Mae eu harweinyddiaeth bob amser yn gweithio gyda ni ar syniadau cydweithredol ar gyfer yr ymgyrch neu strategaeth nesaf yr ydym yn ei gweithredu. Fel rhan o'u gweithrediad, fe wnaethom ddefnyddio Klaviyo ar gyfer Shopify Plus. Mae Klaviyo yn blatfform awtomeiddio marchnata adnabyddus gydag integreiddio tynn iawn i

Traciwch Cliciau Mailto Mewn Digwyddiadau Google Analytics Gan Ddefnyddio Rheolwr Tagiau Google

Wrth i ni weithio gyda chleientiaid ar adrodd, mae'n hanfodol ein bod yn sefydlu cyfrif Google Tag Manager ar eu cyfer. Nid llwyfan i lwytho holl sgriptiau eich gwefan yn unig yw Google Tag Manager, mae hefyd yn arf cadarn i addasu ble a phryd rydych chi'n dymuno sbarduno gweithredoedd o fewn eich gwefan gan ddefnyddio unrhyw sgriptiau rydych chi wedi'u cynnwys. Mae darparu e-bost wedi'i fonitro'n allanol ar eich gwefan yn ffordd wych o'i gwneud hi'n haws

Traciwch Cliciwch i Alw Cysylltiadau Mewn Digwyddiadau Google Analytics Gan Ddefnyddio Rheolwr Tag Google

Wrth i ni weithio gyda chleientiaid ar adrodd, mae'n hanfodol ein bod yn sefydlu cyfrif Google Tag Manager ar eu cyfer. Nid llwyfan i lwytho holl sgriptiau eich gwefan yn unig yw Google Tag Manager, mae hefyd yn arf cadarn i addasu ble a phryd rydych chi'n dymuno sbarduno gweithredoedd o fewn eich gwefan gan ddefnyddio unrhyw sgriptiau rydych chi wedi'u cynnwys. Mae'n nodweddiadol bod dros hanner yr holl ymwelwyr â'ch gwefan yn cyrraedd eich gwefan trwy a