5 Ffordd Gall Eich Calendr Digwyddiad Wella SEO

Mae optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) yn frwydr ddiddiwedd. Ar un llaw, mae gennych farchnatwyr sy'n ceisio optimeiddio eu tudalennau gwe i wella lleoliad mewn safleoedd peiriannau chwilio. Ar y llaw arall, mae gennych gewri peiriannau chwilio (fel Google) yn newid eu algorithmau yn barhaus i ddarparu ar gyfer metrigau newydd, anhysbys a gwneud gwe well, mwy mordwyol a phersonol. Mae rhai o'r ffyrdd gorau o wneud y gorau o'ch safle chwilio yn cynnwys cynyddu nifer y tudalennau unigol a

Segmentu Cwsmeriaid yw Eich Allwedd i Dwf Busnes Yn 2016

Yn 2016, bydd segmentu deallus yn chwarae rhan flaenllaw yng nghynlluniau marchnatwr. Mae angen iddynt wybod ymhlith eu cynulleidfa o gwsmeriaid a rhagolygon pwy sydd fwyaf ymgysylltiol a dylanwadol. Gyda'r wybodaeth hon, gallant gyflwyno negeseuon perthnasol wedi'u targedu i'r grŵp hwn a fydd yn hybu gwerthiant, cadw a theyrngarwch cyffredinol. Un offeryn technoleg sydd bellach ar gael ar gyfer segmentu craff yw'r nodwedd Segmentu Cynulleidfa gan SumAll, darparwr dadansoddeg data cysylltiedig.

Deall Algorithm Safle Bwydo Newyddion Facebook

Cael gwelededd eich brand ym mhorthwyr newyddion eich cynulleidfa darged yw'r cyflawniad eithaf i farchnatwyr cymdeithasol. Dyma un o'r nodau pwysicaf, ac yn aml yn anodd dod o hyd iddo, yn strategaeth gymdeithasol brand. Gall fod yn arbennig o anodd ar Facebook, platfform sydd ag algorithm cywrain sy'n esblygu'n gyson ac sydd wedi'i gynllunio i wasanaethu'r cynnwys mwyaf perthnasol i gynulleidfaoedd. EdgeRank oedd yr enw a roddwyd ar algorithm porthiant newyddion Facebook flynyddoedd yn ôl ac er hynny