Mae Meistroli Trosi Freemium yn golygu Bod yn Ddifrifol am Ddadansoddeg Cynnyrch

P'un a ydych chi'n siarad Rollercoaster Tycoon neu Dropbox, mae offrymau freemium yn parhau i fod yn ffordd gyffredin o ddenu defnyddwyr newydd at gynhyrchion meddalwedd defnyddwyr a menter fel ei gilydd. Ar ôl ymuno â'r platfform rhad ac am ddim, bydd rhai defnyddwyr yn trosi i gynlluniau taledig yn y pen draw, tra bydd llawer mwy yn aros yn yr haen am ddim, cynnwys gyda pha bynnag nodweddion y gallant eu cyrchu. Mae digon o ymchwil ar bynciau trosi freemium a chadw cwsmeriaid, a chaiff cwmnïau eu herio'n barhaus i wneud gwelliannau cynyddrannol hyd yn oed mewn

Zuora: Awtomeiddio'ch Gweithrediadau Bilio a Tanysgrifio Cylchol

Mae cwmnïau datblygu cymwysiadau yn treulio tunnell o amser yn datblygu eu platfformau ond yn aml maent yn colli allan ar un o'r elfennau mwyaf hanfodol sydd eu hangen ar gyfer llwyddiant - rheoli tanysgrifiadau. Ac nid yw'n broblem syml. Rhwng pyrth talu, ffurflenni, credydau, gostyngiadau, cyfnodau arddangos, pecynnau, rhyngwladoli, trethiant ... gall biliau cylchol fod yn hunllef. Yn yr un modd â bron unrhyw beth, mae platfform ar gyfer hynny. Zuora. Mae Rheoli biliau a thanysgrifio cylchol Zuora yn awtomeiddio'ch proses, p'un a yw'n gylchol, yn ôl ei ddefnydd, wedi'i brocio, neu