10 Awgrym i Alinio Eich Marchnata E-bost a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Os ydych chi wedi bod yn ddarllenydd y cyhoeddiad hwn ers tro, rydych chi'n gwybod cymaint yr wyf yn dirmygu'r e-bost yn erbyn dadleuon cyfryngau cymdeithasol. Er mwyn rhyddhau potensial llawn unrhyw strategaeth farchnata, bydd alinio'r ymgyrchoedd hynny ar draws sianeli yn gwella'ch canlyniadau. Nid yw'n gwestiwn yn erbyn, mae'n gwestiwn o a. Gyda phob ymgyrch ar bob sianel, sut allwch chi sicrhau cynnydd yn y cyfraddau ymateb ar bob sianel sydd gennych ar gael. E-bost? Cymdeithasol? Neu

Arwydd: Tyfu gydag E-bost, Testun, Cymdeithasol a Sweepstakes

Amser Darllen: <1 munud Mae BrightTag, platfform marchnata yn y cwmwl ar gyfer manwerthwyr Rhyngrwyd, wedi prynu Signal. Mae Signal yn ganolbwynt marchnata canolog ar gyfer marchnata traws sianel trwy e-bost, SMS a chyfryngau cymdeithasol. Mae nodweddion y signal yn cynnwys: Cylchlythyrau e-bost - templedi e-bost wedi'u optimeiddio ymlaen llaw, wedi'u optimeiddio i ddefnyddio neu greu eich un chi. Negeseuon testun - lansiwch raglen effeithiol a chydymffurfiwch â gofynion cludwyr symudol. Cyhoeddi cyfryngau cymdeithasol - cyhoeddwch eich statws ar Facebook a Twitter, gan ddefnyddio URLau byr i olrhain eich cynnwys.

Diwedd Gorlwytho E-bost gydag Unroll.me

Amser Darllen: <1 munud Bob ychydig fisoedd, mae angen i mi fynd trwy fy e-byst a dechrau hidlo'r holl sothach allan. O lwyfannau rydw i wedi'u profi, i hysbysiadau cymdeithasol a chylchlythyrau - mae fy mewnflwch yn orlawn. Rwy'n defnyddio offer gwych i helpu i'w reoli, fel Mailstrom, ond mae'n dal i fod ychydig allan o reolaeth. Mae Unroll.me yma i'ch helpu chi i adennill rheolaeth ar eich blwch derbyn. Yn lle derbyn sawl e-bost tanysgrifio trwy gydol y dydd, gallwch dderbyn un yn unig.

Systemau Rheoli Tanysgrifiadau: CheddarGetter

Amser Darllen: 2 Cofnodion Yr wythnos hon, cefais gyfle i dreulio amser gyda'r tîm yn Sproutbox, deorydd technoleg anhygoel yn Bloomington, Indiana. Sefydlwyd Sproutbox gan rai datblygwyr elitaidd a benderfynodd yr hyn yr oeddent yn ei garu a'r hyn yr oeddent yn dda yn ei wneud oedd cymryd syniad a'i ddwyn i'r farchnad fel ateb. Maent yn gwneud yr union beth er mwyn ecwiti yn y prosiectau y maent yn penderfynu eu cymryd i'r farchnad. Mynychais heddiw fel rownd derfynol eu Sprout nesaf ... y

Sut i Osod Disgwyliadau Tanysgrifiwr E-bost a ENNILL!

Amser Darllen: 3 Cofnodion A yw'ch tanysgrifwyr e-bost yn clicio drwodd i'ch gwefannau, yn archebu'ch cynhyrchion, neu'n cofrestru ar gyfer eich digwyddiadau, yn ôl y disgwyl? Na? Yn lle a ydyn nhw'n syml yn anymatebol, yn dad-danysgrifio neu'n (gasp) yn cwyno? Os felly, efallai nad ydych yn amlwg yn sefydlu disgwyliadau ar y cyd.