11 Arferion E-bost Gwael i'w Osgoi Oni bai eich bod Eisiau Tanysgrifwyr Angry

Gweithiodd Digital Third Coast gyda Reachmail i nodi'r ymddygiadau a'r arferion gwaethaf mwyaf amlwg a arddangosir gan farchnatwyr e-bost. Mae'r ffeithlun a ddyluniwyd ganddynt yn cysylltu pob ymddygiad â chymeriad diwylliant pop cofiadwy i helpu marchnatwyr i gofio a chysylltu'r ymddygiad gwael. Roeddent hefyd yn cynnwys cyngor gweithredadwy ar droi ymddygiad gwael yn un da. Yn anffodus, nid yw pawb sy'n gyfrifol am offer marchnata e-bost yn eu defnyddio'n gywir. Mae'n hollol bosibl eich bod chi'n gwneud un neu fwy

Arferion Gorau ar gyfer Allgymorth E-bost i Ddylanwadwyr

Gan ein bod yn cael ein cyflwyno gan weithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus yn ddyddiol, rydym yn cael gweld y caeau allgymorth e-bost gorau a gwaethaf. Rydyn ni wedi rhannu o'r blaen sut i ysgrifennu traw effeithiol ac mae'r ffeithlun hwn yn ddilyniant gwych sy'n cwmpasu'r cynnydd mwy. Y gwir yw bod angen i gwmnïau godi ymwybyddiaeth ac awdurdod ar gyfer eu brand ar-lein. Nid yw ysgrifennu cynnwys yn ddigon mwyach, mae'r gallu i gyflwyno cynnwys gwych a'i rannu

3 Awgrym ar gyfer Creu E-bost Parod Symudol

Cyn i chi ddechrau penderfynu sut i greu e-bost sy'n gyfeillgar i ffonau symudol, dylech ofyn i chi'ch hun “Beth mae'ch derbynwyr yn ei ddefnyddio i weld eich e-bost?" os penderfynwch fod angen e-bost symudol wedi'i optimeiddio, yna mae'n bryd dechrau ystyried sut i fynd ati i'w greu. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer creu e-byst parod ar gyfer eich ymgyrchoedd e-bost. 1. Llinellau Pwnc. Mae dyfeisiau symudol yn tueddu i dorri llinellau pwnc e-bost yn fyr yn

Stopiwch dybio fy mod i'n eich adnabod chi!

O leiaf unwaith neu ddwywaith yr wythnos, rwy'n cael rhywfaint o e-bost sydd wedi'i grefftio'n glyfar, yn bersonadwy, ac nid oes gennyf un cliw o gwbl pam fy mod i'n derbyn yr e-bost na'r cwmni a'i hanfonodd. Yn nodweddiadol mae'n mynd rhywbeth fel hyn: O: [Cynnyrch] Pwnc: [Cynnyrch] Fersiwn 2 Wedi'i ryddhau! Helo Defnyddiwr [Cynnyrch]! Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf yn ail-ddylunio [cynnyrch]. Nid ydym wedi eich gweld mewn ychydig amser a bu rhai newidiadau, felly

Llinellau Pwnc E-bost Geiriau sy'n sbarduno hidlwyr Sbam

Y ffordd hawsaf o gael eich e-byst yn llwybr uniongyrchol i'r ffolder SPAM yw'r geiriau a ddefnyddir yn eich llinell pwnc. Mae SpamAssassin yn gymhwysiad blocio sbam ffynhonnell agored sy'n cyhoeddi eu rheolau ar gyfer nodi SPAM ar eu Wici. Dyma'r rheolau y mae SpamAssassin yn eu defnyddio gyda geiriau yn llinell y pwnc: Mae'r llinell pwnc yn wag (Diolch Alan!) Mae'r pwnc yn cynnwys y geiriau rhybudd, ymateb, cymorth, cynnig, ateb, rhybudd, hysbysiad, cyfarchiad, mater, wedi'i gredydu, yn ddyledus, dyledus,