Hanes Byr Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol

Er bod llawer o burwyr cyfryngau cymdeithasol yn ystyried pŵer a chyrhaeddiad marchnata cyfryngau cymdeithasol organig, mae'n dal i fod yn rhwydwaith sy'n anodd ei ddarganfod heb ei hyrwyddo. Mae hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yn farchnad nad oedd yn bodoli union ddegawd yn ôl, ond rhagwelir y bydd yn cynhyrchu $ 11 biliwn mewn refeniw erbyn 2017. Mae hyn i fyny o ddim ond $ 6.1 biliwn yn 2013. Mae hysbysebion cymdeithasol yn cynnig cyfle i godi ymwybyddiaeth, targed yn seiliedig ar ddaearyddol. , demograffig a

AddShoppers: Llwyfan Apps Masnach Gymdeithasol

Mae apiau AddShoppers yn eich helpu i hybu refeniw cymdeithasol, ychwanegu botymau rhannu a darparu dadansoddeg i chi ar sut mae cymdeithasol yn effeithio ar fasnach. Mae AddShoppers yn helpu darparwyr e-fasnach i drosoli cyfryngau cymdeithasol i wneud mwy o werthiannau. Mae eu botymau rhannu, gwobrau cymdeithasol, ac apiau rhannu prynu yn eich helpu i gael mwy o gyfranddaliadau cymdeithasol a all wedyn droi’n werthiannau cymdeithasol. Mae dadansoddeg AddShoppers yn eich helpu i olrhain eich enillion ar fuddsoddiad a deall pa sianeli cymdeithasol sy'n trosi. Mae AddShoppers yn cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid trwy integreiddio

Clwb Buzz Cymdeithasol: Rhannu a Rhannu

Un o'r agweddau gwych ar fynychu cynhadledd fel Social Media Marketing World yw eich bod chi'n gadael cysur eich rhwydwaith ac yn mynd i mewn i gymaint o rai eraill. Waeth beth yw maint eich rhwydwaith, rydych yn aml yn gyfyngedig i'r newyddion a'r wybodaeth a rennir. Mae mynd i gynhadledd ryngwladol fel hon yn eich agor chi i gymaint o rwydweithiau newydd. Fe wnaethon ni gwrdd â thunnell o bobl yn San Diego ac rydyn ni'n mynd i barhau i wneud hynny

Effaith Ddramatig Adrodd Straeon Gweledol Ar-lein

Mae yna reswm pam rydyn ni'n defnyddio cymaint o ddelweddau yma yn Martech Zone… Mae'n gweithio. Er mai'r cynnwys testunol yw'r ffocws, mae'r ddelweddaeth yn cydbwyso'r tudalennau ac yn fodd i ddarllenwyr gael argraff ar unwaith o'r hyn sydd i ddod. Mae delweddaeth yn strategaeth sydd wedi'i thanddatgan o ran datblygu eich cynnwys. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes - ceisiwch ddarparu delwedd ar gyfer pob dogfen, post neu dudalen ar eich

The Lifelele StumbleUpon

Rydyn ni'n caru StumbleUpon yma ymlaen Martech Zone. Mewn gwirionedd, yn aml dyma ein prif ffynhonnell atgyfeirio. Mae hefyd wedi bod yn brif ffynhonnell atgyfeirio traffig ar y we! Mae StumbleUpon yn cerdded trwy rai o fanteision eraill ei wasanaeth yma yn yr ffeithlun hwn - gan gynnwys y ffaith bod yr amser y mae eich cyswllt yn parhau i gyfeirio ymweliadau yn llawer hirach na gwefannau fel Facebook neu Twitter. Mae Facebook a Twitter yn ffrwd barhaus ... daw dolenni i

Mae Brandiau Gwych yn Esblygu Dros Amser

Dwi'n hoff iawn o'r hysbysebion Mac. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud, oherwydd eu bod nhw'n ddoniol, heb fod yn sarhaus. Nid ydyn nhw'n dwyn manylion y cynnyrch i ni, ond mewn 30 eiliad neu lai, yn atseinio â'u cynulleidfa, oherwydd eu bod nhw'n cael yr hawl i'r boen? Wrth i chi eu gwylio, mae'n hawdd tybio bod Mac ac Apple yn gyffredinol wedi cael hysbysebu gwych erioed. Ond mae edrych yn gyflym ar rai o'u hysbysebion cynnar, yn datgelu gwirionedd hyll, ac rwy'n golygu hyll. Dechreuodd Apple

Mae papurau newydd yn dal i gamfarnu eu gwerth

Mae wedi bod yn amser ers i mi redeg am bapurau newydd. Ers i mi ddod o'r diwydiant, mae'n dal yn fy ngwaed ac mae'n debyg y bydd bob amser. Mae'r papur newydd cyntaf i mi weithio iddo ar werth, ac mae'r papur newydd lleol yma yn syfrdanu ei anadl olaf. Fel llawer, nid wyf yn darllen y papur newydd mwyach, oni bai fy mod yn gweld erthygl a argymhellir trwy Twitter neu un o'r porthwyr yr wyf yn eu treulio. Mae cylchgrawn .NET y mis hwn yn sôn