Ffyrdd Clyfar i Gyfuno Marchnata Cynnwys ag SEO

Datblygodd y Folks yn Blogmost.com yr ffeithlun hwn a'i enwi yn Little Known Ways to Build High Quality Backlinks yn 2014. Nid wyf yn siŵr fy mod yn hoffi'r teitl hwnnw ... nid wyf yn credu y dylai cwmnïau ganolbwyntio ar adeiladu cysylltiadau mwyach. Mae ein harbenigwyr chwilio lleol yn Site Strategics yn hoffi dweud bod strategaethau newydd yn gofyn am ennill cysylltiadau yn hytrach na'u hadeiladu'n weithredol. Yn bwysicach fyth, credaf fod yr ffeithlun hwn yn cyfuno tunnell o offer a safleoedd dosbarthu lle gallwch chi

Darganfyddiad taledig gyda Hysbysebion StumbleUpon

Rhan o'r heriau gyda chynnwys gwych yw'r gallu i'r cynnwys hwnnw gael ei ddarganfod a'i rannu. Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed dros y flwyddyn ddiwethaf i gael sylw i'n cynnwys - ac mae wedi bod yn gweithio. Trwy dymor gwyliau nodweddiadol isel, mae ein hymweliadau i fyny o tua 60,000 o ymweliadau bob mis i dros 70,000 o ymweliadau. Gan fod gennym noddwyr, mae'n hanfodol ein bod yn parhau i yrru'r cynnwys i gynulleidfaoedd newydd a phrofi