Volusion: Adeiladwr Gwefan E-Fasnach All-in-One

Mae platfform popeth-mewn-un Volusion yn ei gwneud hi'n hawdd sefydlu'ch siop mewn munudau. Mae eu platfform yn ei gwneud hi'n hawdd rhedeg eich siop, derbyn taliadau cardiau credyd, stocio eitemau neu ddiweddaru dyluniad eich gwefan. Mae eu platfform e-fasnach yn grymuso gwerthwyr i gychwyn gyda rhyngwyneb defnyddiwr gwych a nodweddion gwych. Nodweddion Adeiladwr E-Fasnach Volusion: Golygydd Siop - Addasu edrychiad a theimlad eich gwefan gyda themâu a ddyluniwyd yn broffesiynol a'n golygydd gwefan pwerus.

Freshchat: Sgwrs a Chatbot Unedig, Amlieithog, Integredig Ar Gyfer Eich Gwefan

P'un a ydych chi'n gyrru yn arwain at eich gwefan, ymgysylltu â siopwyr, neu ddarparu cefnogaeth i gwsmeriaid ... mae disgwyl iddyn nhw y dyddiau hyn fod gan bob gwefan allu sgwrsio integredig. Er bod hynny'n swnio'n syml, mae yna lawer o gymhlethdod gyda sgwrsio ... o staffio'r sgwrs, goddef sbam, ymateb yn awtomatig, llwybro ... gall fod yn dipyn o gur pen. Mae'r mwyafrif o lwyfannau sgwrsio yn eithaf syml ... dim ond ras gyfnewid rhwng eich tîm cymorth a'r ymwelydd â'ch gwefan. Mae hynny'n gadael enfawr

Hopin: Lleoliad Rhithwir i Gyrru Ymgysylltiad â'ch Digwyddiadau Ar-lein

Er bod cloeon yn gyrru digwyddiadau'n rhithwir, roedd hefyd yn cyflymu derbyn digwyddiadau ar-lein. Mae hyn yn bwysig i gwmnïau ei gydnabod. Er y bydd digwyddiadau personol yn debygol o ddychwelyd fel sianel werthu a marchnata beirniadol i gwmnïau, mae'n debygol hefyd y bydd digwyddiadau rhithwir yn parhau i fod yn dderbyniol ac yn dod yn sianel allweddol hefyd. Er bod llwyfannau cyfarfod rhithwir nodweddiadol yn cynnig teclyn y gellir ei weithredu i gael un cyfarfod neu weminarau, mae'r offer hynny'n cwympo

Pwls: Cynyddu Trosiadau 10% gyda Phrawf Cymdeithasol

Mae gwefannau sy'n ychwanegu baneri prawf cymdeithasol byw yn rhoi hwb i'w cyfraddau trosi a'u hygrededd. Mae Pulse yn galluogi busnesau i ddangos hysbysiadau o bobl go iawn yn gweithredu ar eu gwefan. Mae dros 20,000 o wefannau yn defnyddio Pulse ac yn cael cynnydd trosi o 10% ar gyfartaledd. Gellir addasu lleoliad a hyd yr hysbysiadau yn llawn ac, er eu bod yn bachu sylw'r ymwelydd, nid ydynt yn tynnu sylw oddi wrth y pwrpas y mae'r ymwelydd yno ar ei gyfer. Mae'n brydferth

Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod