5 Techneg i Ddod â'ch E-byst yn Fyw

Gyda dros 68% o'r holl e-bost yn SPAM, nid yn unig mae'n anodd cael eich e-bost i'r mewnflwch, mae angen cryn dipyn o sylw i'w agor a chlicio ar y cynnwys. Efallai mai trosoli cynnwys e-bost byw yw'r strategaeth sy'n rhoi eich e-byst dros ben llestri. Mae cynnwys cynnwys e-bost byw sy'n addasu mewn amser real yn allweddol i gyflwyno gwybodaeth berthnasol i'ch tanysgrifwyr ar yr eiliad iawn. Yn yr ffeithlun isod