Trawsnewid Eich Gwerthiannau trwy Ddull Aml-Edau

Cefais fy ngwahodd i gymryd rhan mewn trafodaeth banel ddiweddar yng Nghynhadledd Cynhyrchedd Gwerthu’r Gymdeithas Rheoli Gwerthu yn Atlanta. Roedd y sesiwn yn canolbwyntio ar Drawsnewid Gwerthu, gyda'r panelwyr yn darparu eu meddyliau a'u mewnwelediadau ar arferion gorau a ffactorau llwyddiant critigol. Ceisiodd un o'r pwyntiau trafod cyntaf ddiffinio'r term ei hun. Beth yw trawsnewid gwerthiant? A yw'n cael ei orddefnyddio ac o bosibl yn hyped? Y consensws cyffredinol oedd, yn wahanol i effeithiolrwydd neu alluogi gwerthu,