Pwy yw'r Uffern yw Paul Boutin?

Gofynnodd cleient imi ar y ffôn heddiw, “Beth yw safbwynt blog?”. Rhoddais wybod iddo ei fod yn fyr ar gyfer log gwe, ac esblygodd i'r blog cryno. Ychydig funudau ar ôl yr alwad, cefais nodyn gan fy ffrind da, Dr. Thomas Ho, a ofynnodd, “Beth yw eich barn CHI am hyn?" a gadawodd ddolen imi â Thraethawd Wired Paul Boutin, Twitter, Flickr, Facebook Make Blogs Look So 2004. Darllenais

Beth yw eich Strategaeth Cyfathrebu Mewnol?

Fideo doniol ar strategaethau marchnata mewnol. Rwyf bob amser yn cellwair gyda phobl bod mecanig yn trwsio ei gar ddiwethaf ... mae'n debyg bod y marchnatwr yn aml yn anghofio lleoli ei gynhyrchion a'i wasanaethau yn fewnol cyn rhoi'r gair allan!