3 Dimensiwn Strategaeth Farchnata E-bost Cytbwys

Mae llawer o farchnatwyr yn canolbwyntio eu strategaeth ar gyfer marchnata e-bost yn syml ar gynhyrchiant allbwn a pherfformiad yr e-bost. Mae hyn yn colli rhai dimensiynau enfawr sy'n effeithio ar lwyddiant cyffredinol eich cwmni i gystadlu yn erbyn blwch derbyn sydd wedi'i bentyrru'n uchel i sylw eich tanysgrifwyr. Mae 3 dimensiwn i unrhyw ddadansoddiad a weithredir ar ôl ymgyrch farchnata e-bost: Cyflenwi E-bost - dyma a wnaeth eich e-bost i'r blwch derbyn ai peidio. Dyna